Att värna naturen varje dag

Skogskrönika skriven av Sara Amsby. Skogsinspektor vid Norra Skog i Sollefteå.

 

Publicerad 1 februari 2023

Det är en glasklar höstmorgon och solen jagar bort dimman från ängarna. Med dator på magen och stövlar på fötterna traskar jag in mellan täta tallstammar. En enda människa under de stora trädens kronor. Så liten på jorden men ändå med sådan makt. Så känns det att vara skogsinspektor – att vara människa. Det är ett stort ansvar, en otrolig utmaning men också en uppgift jag tar på största allvar.

Jag trampar över röda lingon och böjer mig gång på gång för att äta. Hör lavarna knastra under fötterna. Jag är här och nu men jag läser samtidigt landskapet som en historiebok. Under laven ligger berget nära. Hällor sticker upp mellan ris och ljung. För tusentals år sedan var detta en kulle omgiven av hav. Sedan dess har tallen brett ut sig. Brunnit, återkommit och brunnit igen. På min digitala karta ser jag spåren av inlandsisens härjningar, människors hårda slit och naturens eviga störningar. Fuktstråk och höjdkurvor. Detta landskap som år efter år förändrats men där växtkraften aldrig tar slut. Här och nu är det min uppgift att läsa av, vårda och värna denna lilla plats på jorden.

Snart rullar maskinerna fram i mina spår. Deras uppgift är att skapa utrymme för rätt trädslag, skörda råvaror till ett växande samhälle och skapa livsmiljöer till alla de som har skogen som sitt hem. Maskinerna är branden som lät tallen vinna över granen, vinden som öppnade för ny föryngring, den skapande människan och dragande hästen. Jag ritar en karta och berättar vad just denna plats behöver. Hällan ska omringas av tallar som får leva så länge det finns livskraft kvar. Stigarna bevaras. Snart ska tallarna bli till virke och det är mitt ansvar att nya tallplantor tar över.

Skogsbruket utmålas gärna som ett hot mot naturvården men sällan som en del av lösningen. Det är så lätt att glömma att vi som arbetar i skogen gör det eftersom vi älskar den. 
Att alla människor använder skogsråvaror, släpper ut koldioxid och hindrar naturliga störningar men att det är skogsbruket som aktivt producerar nytt material, binder koldioxid och efterliknar störningar efter bästa förmåga. Att vara skogsägare, tjänsteman eller maskinförare, det är att värna naturen varje dag och vid varje åtgärd, genom att skapa och skydda naturvärden och aktivt bruka vår växande skog.