Stiftelse stöttar skadeforskning

Törskate, knäckesjuka och betesskador är begrepp som kan hålla skogsägaren vaken om nätterna. Den multiskadade ungskogen breder ut sig i norr och många känner sig villrådiga inför utvecklingen. Nu riktar Norra Skogs forskningsstiftelse blickarna mot problemet och stöder forskning som kan hjälpa skogsägare i framtiden.

Text Karolina Edstedt Publicerad 24 november 2020

Foto Maria Boman

Enligt en rapport från Skogsstyrelsen har omfattningen av multiskadad skog ökat de senaste åren och nu bedöms en fjärdedel av all ungskogsareal i Norrbotten och Västerbotten vara i dåligt skick. Även skogsbestånd i Jämtland och Västernorrland är drabbade.

Stort och viktigt

Norra Skogs forskningsstiftelse bedömer situationen så allvarlig att den har beslutat att fokusera på ämnet multiskadad skog under minst tre års tid. Enligt stiftelsens ordförande Marie Simonsson finns det i nuläget för lite kunskap i ämnet.

» Det här är ett jättestort ämne och det finns så många inriktningar. Den forskning som har bedrivits tidigare har varit sektoriserad och utan ett helhetsgrepp på skadorna har det varit svårt att ge råd till våra medlemmar. Forskningen har sällan bedrivits ur skogsägarens perspektiv och vi vill peka på att detta är väldigt viktigt för ekonomin i familjeskogsbruket, säger Marie.

Tema ger tydlighet

Beslutet att arbeta med ett tema de närmaste åren är ett nytt tillvägagångssätt för stiftelsen och enligt Marie Simonsson finns det flera fördelar med detta fokus.

» Alla våra medlemmar påverkas av multiskador i skogen. Vi vill avsätta en stor del av stiftelsens årliga anslag i ett antal år till detta. Då blir våra prioriteringar tydligare och det blir enklare att kontakta andra finansiärer. Det är en tydlig kursändring som jag tror gör det lättare att nå ut till forskarna. 

Forskning till nytta

Trots krafttaget på multiskadad skog är det fortfarande möjligt att få anslag för andra forskningsområden också. Majoriteten av pengarna kommer dock att öronmärkas för forskning inom temat.

» Vi har som villkor att de vi ger anslag ska leverera resultat inom viss tid. Vi vill ha en populärvetenskaplig presentation från forskarna. Det är ju medlemmarnas pengar och de ska känna att forskningen är till nytta för mig i mitt skogsbruk. Vi är en stor skogsägarförening och när vi pekar med hela handen så kan det påverka att fler vill vara med, det kan inspirera andra och driva utvecklingen framåt. Jag tror att vi kan hjälpa till och jag tror att det kommer att bli väldigt bra, avslutar Marie Simonsson.