En motor byggd av trä

Oroligheterna i världen, inflationen och stigande räntor gör Sveriges utmaningar allt större. Det blir inte bättre av att vår välfärdsmotor hackar. Vi ser hur rättsväsendet slirar, vården sliter och skolan krisar. Vi brottas även med bristande underhåll av vägar och järnvägar. Det är alltså hög tid att smörja den ekonomiska motor som driver Sverige framåt.

Publicerad 31 mars 2023

Foto Victor Lundberg

Ledare av Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog. Publicerad i Skogsmagasinet nr. 1 2023

Vi har länge lagt för stort fokus på fel saker. Krisen i sjukvården försöker vi lösa genom schemaändringar, uppklarningen av brott ska öka genom att omorganisera polisen och järnvägen ska fixas via fördelat ansvar på fler företag. Inte allt för sällan leder detta bara till ökad byråkrati och att resurser flyttas från den verkliga produktionen till administration. Generallösningen att organisera oss ut ur problemen skapar bara stress och frustration i stället för att ta tag i det som är viktigt på riktigt.

Det är inte kompetens- eller organisationsbrist som skapar svårigheter inom vård, skola, omsorg, polis och infrastruktur – det är brist på resurser. Det vill säga pengar. Sverige som land behöver tjäna mer. I den privata sfären lever vi nära vår egen ekonomi så kopplingen mellan det vi saknar och tjockleken på börsen är självklar. Det är svårt att lösa en tunn plånbok genom att omorganisera i köket eller att minska på städningen. Samma sak gäller i samhällsekonomin. Sverige behöver mera inkomster och precis som i hemmet så skapas inte mera resurser bara för att vi flyttar börsen från bakfickan till framfickan.

Konsten att lösa problemet ligger i förmågan att driva en politik så att det vi exporterar inte krymper ihop utan i stället växer till. Vi måste öka landets intäkter och därför är satsningar på exportindustrin avgörande för vår framtida välfärd. Det är så resurser till vården, skolan, rättsväsendet och vägarna skapas på riktigt. Det krävs pengar!

Det är här som skogen kommer in i bilden. Fortsatta exportframgångar från svenska skogen är helt avgörande för vår svenska välfärd. Mycket av våra exportprodukter har tagits över av kineser men skogsråvaran går inte att flytta. Den står och växer i skogen. Av alla varugrupper som vi exporterar så bidrar skogen med det största exportnettot, det vill säga värdet av det vi exporterar minus det vi importerar. Skogsprodukter ger årligen ett netto på cirka 100 miljarder kronor. Den summan kan jämföras med mineralvaror, till exempel stål och kemiska produkter som läkemedel, som vardera bidrar med ett exportnetto på cirka 40 miljarder. Vår verkstadsindustri har ett exportnetto på omkring 20 miljarder.

Debatten om skogen har på senaste åren kantrat och i allt för stor omfattning flyttat från tidningarnas ekonomisidor till kultursidan. Tyckandet har tagit över förnuftet. Nu om någonsin är det dags att vakna upp och vidga debatten från att enbart handla om hyggen är bra eller dåliga till att även inkludera skogens betydelse för ett ekonomiskt välmående Sverige. Ett aktivt skogsbruk är vår största resurs för att klara såväl klimatkrisen som den ekonomiska krisen. Det är dags att värna om skogsbruket och skogsindustrin. Sverige exportnetto drivs nämligen till stor del av en motor byggd av trä.

Pär Lärkeryd, vd Norra Skog

Tyck till om Pärs ledare: skogsmagasinet@norraskog.se