Norra Skog anmäler ett inslag i Sveriges Radio P1 Ekot till granskningsnämnden

Sveriges Radio Ekot rapporterade den 21 maj att fjällnära skog avverkas i rekordfart. Anmälan görs eftersom Ekots påståenden riskerar att gravt misskreditera svenskt skogsbruk med felaktiga och vilseledande uppgifter.

Sveriges Radio Ekot rapporterade i ett nyhetsinslag kl 06.00 den 21 maj att fjällnära skog avverkas i rekordfart. 

Norra Skogs anmälan görs med motiveringen att begreppet ”rekordfart” i avverkningarna i sammanhanget är grovt osakligt, vilseledande och direkt felaktigt. Vidare i inslaget försöker man ge ytterligare trovärdighet åt det felaktiga påståendet genom att intervjua Naturskyddsföreningens Ulf von Sydow och miljöminister Romina Pourmokhtari där ett budskap förmedlas att avverkningstakten i Sverige ökat kopplat till kriget i Ukraina.

Enligt analyser av Skogsstyrelsens satellitbildsmaterial gällande trenden på avverkningsnivån sedan 2008 är det inte fråga om något rekord i avverkningarna i de fjällnära områdena, i synnerhet inte 2022/2023 då nivån var den lägsta under hela perioden. För Sverige som helhet var avverkningsnivån enligt Skogsstyrelsen 3 % lägre 2023 jämfört med 2021.

Anmälan görs eftersom Ekots påståenden i förlängningen riskerar att gravt misskreditera svenskt skogsbruk baserat på felaktiga och vilseledande uppgifter.


För mer information

Mats Boström
Vice vd
mats.bostrom@norraskog.se
070-662 79 74