Skyddslös i stormens öga

På grund av ett allt oroligare klimat får vi skogsägare vara beredda på mer frekventa skador på våra fastigheter. Risken för angrepp från insekter och svampar ökar samtidigt med mer frekventa stormar och skyfall. Därför behöver vi skogsägare bli mer alerta och i den mån det går påbörja arbetet med att säkra våra tillgångar. Ledare av Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog.

Publicerad 3 oktober 2023

Foto Victor Lundberg

Själv drabbades jag av stormen Hans i början av augusti. Fallvindar som passerade på en kvart gjorde stor skada och huvuddelen av bestånden drabbades. Jag är distansskogsägare men via lokala kontakter fick jag höra att både jag och mina fastighetsgrannar drabbats hårt. Det var ingen rolig syn som några dagar senare mötte mig när jag med egna ögon fick se vad stormen åstadkommit på bara några få minuter.

Det var tydligt, både på min och andras fastigheter, att bestånd som gallrats för sent var hårdast drabbade. Jag såg med egna ögon de allvarliga konsekvenserna av att inte göra åtgärder i rätt tid utifrån skogens behov. Det är väl inte ovanligt att en gallring tidsbestäms bara baserat på rotnettot vid avverkningstillfället i stället för vad som är bäst för skogen. Vid en sådan konjunkturskötsel av skog är det lätt att missa två saker som är ännu viktigare, det vill säga riskminimering och fastig­hetens framtida värdetillväxt.

En annan sak som slog mig när jag pratade med andra som drabbats av stormen är att många är dåligt eller i många fall felaktigt försäkrade. Jag bedömer att ungefär hälften av alla i mitt närområde saknade korrekt försäkringsskydd för sin skog. I något fall var det ett aktivt beslut eftersom ägaren, som har skog på många olika geografiska områden, kallt räknat med att det över tid blir billigare att inte ha försäkring även om någon del av fastighetsbeståndet skadas emellanåt. Men för de flesta andra jag pratat med är det inte ett aktivt beslut utifrån en krass beräkning utan det verkar snarare vara någon sorts tradition att inte försäkra skog.

Vad är det som gör att de flesta väljer ett heltäckande försäkringsskydd av hus, bil och båt medan skogen får stå utan skydd? Jag har inget svar på den frågan men tänker att det nog är dags att fundera ett extra varv nu när skaderisken rent generellt ökat. Även de som redan har en försäkring behöver fördjupa sig i försäkringsvillkoren. Alla skogsförsäkringar är olika. Exempelvis ersätter vissa stormfällning om mer än 50 kubikmeter skadats medan andra kräver en skada över 50 procent. Det är heller inte ovanligt med skogsförsäkringar som inte täcker stormskador över huvud taget.

Vi kan inte säkra våra skogstillgångar till hundra procent men vi kan genom en väl planerad skogsskötsel som görs vid rätt tidpunkt minska riskerna. Genom ett korrekt försäkringsskydd kan vi minska ekonomiska skadan om det värsta trots allt händer och just min skog hamnar i stormens eller eldens eller skadedjursangreppens öga.

Pär Lärkeryd, vd Norra Skog

Tyck till om Pärs ledare: skogsmagasinet@norraskog.se