Ideologiskt skogsbruk

Jag möts allt oftare av påståenden om att vi borde avverka mindre skog i Sverige för att vi ska få en mer hållbar framtid. Vill påstå att det är precis tvärt om. I alla fall under den närmaste tioårsperioden. Eller till dess vi ser om världens konsumtion av varor kan minskas ordentligt och att andelen cirkulära produkter globalt sett kan ökas rejält.

Publicerad 30 juni 2023

Foto Victor Lundberg

Ledare av Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog. Publicerad i Skogsmagasinet nr. 2 2023.

Ett av de argument jag oftast får höra är att vi inte behöver skogen eftersom vi i stället ska bygga samhället på cirkulära produkter. Jag tycker också att vi ska öka den cirkulära ekonomin genom att tillverka produkter så att de kan separeras i sina olika material och återvinnas efter att de har tjänat ut i sitt uppdrag. Ideologiskt sett är detta klokt tänkt men när verkligheten möter ambitionen så ser det annorlunda ut. Plast är ett gott exempel på ett material som är relativt lätt att återvinna, men trots att vi i Sverige satsat hårt på detta återvinns ändå bara 10 procent. I de flesta andra delar av världen är återvinningen av plast ännu lägre. Naturligtvis är detta väldigt tråkigt men vi måste inse verkligheten och att det även kommer vara likadant tio år framåt och då faller argumentet platt.

Ytterligare ett argument som ofta lyfts för att minska avverkningarna är att den svenska skogen håller på att ta slut. Inte alltför sällan dyker demonstranter upp med plakat där det står ”sluta skövla skogen” trots att Sveriges officiella statistik visar att skogen varje år växer mer än det som avverkas. Dessutom visar fakta att andelen gammal skog ökar. Visst är det så att den som bara ser skogen från vägrenen ser många hyggen, eftersom den skog som är närmast vägen är bättre att avverka än det som ligger långt från vägen, men den som har möjlighet att se landet från luften inser snabbt att skogen faktiskt finns kvar i stora vidsträckta arealer.

Ett tredje argument jag ofta möts av är att vi måste konsumera mindre och därför behövs inte så mycket skog avverkas. Visst, ideologiskt sett är detta också klokt tänkt men i verkligheten ökar vår konsumtion förutom i tider av pandemi eller kraftig lågkonjunktur. När inte ens vi, som lever i överflöd, lyckas minska vår konsumtion hur ska vi då på kort tid övertyga den majoritet av världens befolkning som inte lever i samma levnadsstandard att dom måste konsumera ännu mindre? Den förhandlingen lär nog ta några år.

De ovan beskrivna argumenten menar jag är ideologiskt skogsbruk, idéer om hur skogen ska brukas som baseras mer på ideologier än riktig verklighetsförankring. För i verkligheten behöver vi råvaran från våra skogar för att på kort tid ha en rimlig chans att ersätta andra material som har en sämre påverkan på miljö och klimat. Vi kan heller inte bara se detta ut ett nationellt perspektiv. Med våra stora arealer av skog har vi ett globalt ansvar att förse världen med så mycket förnybar råvara som vi bara kan. En hållbar värld är inte bara ett hållbart Sverige.

Tolka mig rätt. Jag säger inte att jag är helt nöjd med dagens skogsbruksmetoder. Vi behöver kontinuerligt bli bättre. Vad jag menar är att verklighetsförankringen visar oss att  utvecklingen av nya metoder måste ske med utgångspunkt i att volymerna från skogen kan bevaras eller allra helst ökas. De tre argumenten för minskat bruk av skogen är ideologiska idéer som inte löser vår klimatutmaning.