Dammsugarpåsen är full

Bioenergin är Sveriges största energikälla och huvuddelen av den är produkter från skogen. Varje år binder den växande skogen tillbaka all koldioxid som bioenergin släpper ut och mycket mer därtill. I de flesta andra länder är fossila energislag, det vill säga olja, kol och naturgas, de viktigaste energikällorna. Koldioxid därifrån behöver hundratals miljoner år för att på naturlig väg bindas tillbaka i nya fossila produkter. Skogen däremot har en cykel på 100 år och är därför en förnybar produkt i motsats till olja, kol och naturgas.

Publicerad 30 september 2022

Foto Victor Lundberg

Ledare av Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog.

Det är tack vare utvecklingen av det svenska skogsbruket som vår skog idag binder dubbelt så mycket koldioxid som den gjorde för hundra år sedan. Mot bakgrund av detta är det minst sagt förvånansvärt när EU-kommissionen i dagarna lägger fram förslag på förändringar i förnybarhetsdirektivet som försvårar användningen av produkter från skogen. Tidigare i sommar drev kommissionen igenom att naturgas ska klassas som ett hållbart energislag. Visst är naturgas något bättre att elda än kol, eftersom dess utsläpp av koldioxid blir mindre per kilowattimme, men faktum kvarstår att det är en fossil produkt. Så frågan uppstår om politikerna i kommissionen blivit helt snurriga?

Jag tror varken de är snurriga eller galna men att det drivs en politik där vi i Sverige förväntas stå tillbaka och städa upp andras spill. Många stora länder i EU klarar sig helt enkelt inte utan den fossila gasen. Det har blivit extra tydligt idag när Ryssland strypt gasflödet till Europa. För kunna behålla gasen men slippa kritiken, då de inte uppnår klimatmässiga åtaganden, så bestämmer politikerna istället helt krasst att naturgas ska klassas som hållbart. 

Så vad ska länder som eldar gas göra med all koldioxid de släpper ut? Ett scenario är att fånga in den och pumpa tillbaka den i berggrunden. Det är fullt realistisk men extremt dyrt och konsekvensen blir att energin bli ännu dyrare än idag. Jag tror istället att EU-kommissionen letar städfirma i vår svenska skog.

Kommissionen tror att om vi minskar skogsbruket i Sverige så kan skogen binda ännu mer koldioxid och därigenom kompensera för att andra länder eldar gas. Det är listigt tänkt av dessa EU-politiker men tyvärr kortsiktigt. Dels motverkar detta att gasberoende länder ställer om sina egna energislag så att de blir förnybara på riktigt. Dessutom bortser de helt från att produkter från skogen är det bästa alternativet när fossilbaserade produkter som till exempel plast och diesel ska ersättas. Men allvarligast är att de inte förstår hur vår skog fungerar.

Att skogen binder massor av kol kommer sig av att den växer. Om vi framöver bara låter skogen stå så kommer kolbindningen att öka, men bara temporärt till dess dagens koldioxid-hungriga ungskogar åldrats. För gamla grova träd avtar i tillväxt och binder därför väldigt lite ny kol. När de till slut dör och förmultnar så frigör de sitt kol. En gammal skog har därför inget nettoupptag av kol. 

Påhejat av gasberoende länder vill EU-kommissionen att den svenska skogen ska dammsuga upp den koldioxid som naturgasen släpper ut men blundar samtidigt för att den som inte byter dammsugarpåse när den är full får svårt att hålla rent. Den svenska skogens dammsugarförmåga av koldioxid fungerar bara i ett ständigt växande tillstånd och behöver därför ersättas när den är färdigvuxen. Den politik som EU-kommissionen nu bedriver och som syftar till att minska vårt skogsbruk kommer fylla dammsugarpåsen och förskjuta ansvaret för klimatfrågan till våra barn.

Pär Lärkeryd, vd Norra Skog

Tyck till om Pärs ledare: skogsmagasinet@norraskog.se