Man måste tänka på helheten i skogen

Bävrarna ska trivas, älgen ska ha sin mat och tjädern ska överleva. För skogsägaren och djurälskaren Rolf Nilsson är ekologisk hållbarhet en hjärtefråga – samtidigt som den växande produktionsskogen måste få ta plats och frodas för kommande generationer.

Publicerad 12 oktober 2022

Varför äger du skog?

– Skogen har gått i arv i generationer, jag vårdar den här fastigheten efter pappa och farfar och farfars mamma. Att äga skog är förenat med starka känslor. Att kliva ut på min egen mark i bygden där jag är uppvuxen, där jag känner alla stigar och vet var man kan jaga och fiska, är en otroligt speciell känsla. Dessutom gör jag det här tillsammans med min fru och mina barn – det är fint att vi hör samman genom att äga skogen tillsammans.

Det ansvarsfulla brukandet av skog ska bidra till både hög virkesproduktion och biologisk mångfald. Hur arbetar du med detta?

– Jag jobbar med ståndortsanpassning, det vill säga att sätta rätt träd på rätt plats, för att skapa en hållbar skog som är mer motståndskraftig mot till exempel insektsangrepp, stormar och ett förändrat klimat med mer extrema väder. När vi gallrar går jag tillsammans med skogsinspektorn för att avgränsa de områden där tjädern finns så att den ska ha kvar sin plats och trivas i skogen. Jag far runt och tittar hur skogen är sammansatt och försöker ta hand om den så gott jag kan i hänsyn till såväl tillväxt och produktion som biologisk mångfald.

Hur ser du på skogens klimatnytta?

– Vi måste ha ett aktivt, välfungerande skogsbruk för att skapa klimatnyttor. Växande skogar binder mer koldioxid än fullvuxen skog, därför gäller det att se efter skogen och göra plats för föryngring. Man kan inte bli passiv och låta skogen stå för länge, utan vi måste ta ansvar för framtiden och kommande generationer.

Skogens mångfald ligger dig nära om hjärtat – hur jobbar du med detta?

– Jag ser skogen som ett pussel. Jag måste veta hur varje pusselbit ser ut och vilka djur, träd och växter som trivs just där för att göra ett bra jobb.Man kan inte bara tänka pengar-pengar-pengar. Jag vill hellre titta på en bäver som bygger eller simmar med sina ungar än att göra plats för fyra hektar mer produktionsskog för enbart ekonomisk vinning. Det är så många fler värden som spelar in.

Vad önskar du fler visste om skogsägande?

– Jag skulle vilja att fler lär sig om nyttan med skogen och skogsbruket. Hur mycket arbetstillfällen det skapar och vad skogen är värd för hela Sverige. Många säger att vi bara skövlar och kör sönder skog, och visst förekommer det felaktigheter, men det är inget som den enskilde skogsägaren håller på med. Vi har en mängd lagar och föreskrifter som vi måste följa, till exempel är vi skyldiga att återplantera efter avverkning och göra avsättningar för naturvård. Och för de flesta av oss skogsägare är det helt självklart och något vi gärna gör för att stärka skogen som helhet.