Vägprojekt gav mersmak

Den gamla vägen som gick över skogsfastigheten i Holmsta, Sollefteå var i mycket dåligt skick och när det blev tal om avverkning konstaterade ägarna att det fanns stora fördelar med att förbättra tillgängligheten i skogen. Det var dags att rusta upp skogsbilvägen.

Publicerad 20 maj 2022

Elisabeth och Lennart Lidberg åker ofta till stugan i Ärtrik, nordväst om Sollefteå. Stugan är nyrenoverad och här kan de övernatta sommar som vinter. En gång i tiden var det Elisabets pappas föräldrahem och den gamla jordbruksfastigheten och två skogsfastigheter i Ärtrik och Holmsta har gått i arv till Elisabeth och hennes syster Katarina. Paret berättar att det alltid har funnits en skogsägarplan men att de inte aktivt har följt den. De åtgärder som gjordes i skogen styrdes av om grannar gjorde gallringar eller avverkningar.

» Nu på senare tid har vi haft mycket hjälp av vår inspektor Ellen Nordström. Det har varit en jättebra kontakt. Vi bor i Örnsköldsvik och syrran i Umeå. Genom Ellen har vi gjort en handlingsplan tillsammans och vi har bra koll på vad som kommer att hända, vad det kostar och vad som ger intäkter. Vi har använt skogsägarplanen på ett helt annat sätt efter det, berättar Elisabeth.

Dåligt skick

Ett par kilometer bort ligger Holmsta. Söder om Faxälven har systrarna ett skifte och här slingrade tidigare en äldre skogsbilväg.

» Vägen dit var så dålig att man inte ville köra där med en vanlig bil. Och det dög ju inte att köra ut virke på barmarksperioden. När det är så svårt att ta sig dit besöker man inte platserna på samma sätt, menar Lennart.

» Det är ett speciellt område för oss för där har min pappa planterat skog en gång i tiden och det växer jättefint, inflikar Elisabet.

De berättar att Ellen låg bakom idén om att bygga en ordentlig skogsbilväg.

» Vi hade en slutavverkning på gång i området och vi konstaterade att vi skulle få bättre betalt för virket om timmerbilen kunde köra ända fram till avverkningsplatsen, jämfört med om man måste skota virket ända upp till landsvägen. Jag tror inte att vägen hade blivit byggd om inte Ellen hade varit med i den här bilden. Det var en idé från henne att om vi gör så får vi tillgång till skogen på ett bra sätt, säger Lennart.

Fick hjälp

Vägen stäcker sig över en annan fastighet och ingen av de berörda skogsägarna kände sig bekväma med att ta ansvar för vägbygget på egen hand. Skogsinspektor Ellen kopplade in Vägbyrån, Norra Skogs specialister på skogsbilvägar.

» Ingen av oss var beredda att organisera vägbygget själva. Vi har för lite kunskap och erfarenhet, så det kändes väldigt bra att Bengt Edström från Vägbyrån kom och berättade hur saker och ting skulle göras. Han ordnade ett möte med oss och den andra markägaren där vi kom överens om ett avtalsservitut och rättigheterna att köra över grannfastigheten. Det kändes bra att upprätta ett tydligt och hållbart avtal och att vi verkligen är överens vet vad som gäller, säger Lennart.

Den nya vägen är cirka en kilometer lång och har i stort sett samma placering som tidigare. En ny och bredare vägkropp har byggts upp med diken och vägtrummor för att klara avrinningen. Det finns en vändplan och plats för rastkojor och avlägg. Avfarten från den större statliga vägen är breddad och anpassad för timmerbilar. Vägen sträcker sig ned till älven och är ett populärt utflyktsmål för fiskare. För att skydda vägen från trafik under tjällossnings- tiden har de placerat ut en bom.

» Det är bara för att kunna stänga av under våren när marken är som ostadigast. I övrigt har vi inte något syfte att stänga den. Vägen blir till gagn för allmänheten och jag tror att de kommer att gilla resultatet, säger Elisabeth.

Ny energi

Vägen blev klar i höstas och då gjorde de också en avverkning. Men skogsföretagarna har redan nya projekt på gång. Längre söderut på samma skifte i Holmsta finns planer på att med hjälp av Vägbyrån anlägga en ny väg tillsammans med flera andra skogsägare. De har bildat en vägförening och Elisabeth berättar att samarbetet med andra ger ny kraft och engagemang.

» Vi har haft ett möte där alla berörda markägare samlades i Sollefteå. En markägarna var lite tveksam och vi diskuterade fördelar och nackdelar. Även om han inte själv kommer att nyttja vägen så mycket är det ändå en investering för framtiden. Och han ändrade sig! Det där samarbetet, att man pratar igenom allting tillsammans kändes jättebra tycker jag. Min syster Katarina och hennes man Mats var med på webben. Och syrran blev mycket engagerad och sa att ”nästa gång ska vi också vara med personligen på mötet!”

Just nu är det nya vägprojektet pausat eftersom den planerade dragningen gick genom en nyckelbiotop.

» Vi måste vänta på barmark och se över hur vi kan göra en ny dragning som blir lite längre. Det finns lösningar tror jag och vi hoppas komma igång till sommaren, säger Lennart hoppfullt.