Optimera din framtid med skoglig högskoleexamen – nu tillgänglig på distans!

Skogsnäringens betydelse för ett hållbart samhälle har aldrig varit tydligare, och behovet av skoglig kompetens växer i takt med vår strävan mot ökad välfärd och minskat fossilberoende. För att möta dessa utmaningar och utveckla användningen av skogens resurser krävs en gedigen skoglig kompetens.
– Med två nya lärcentra blir det ännu enklare för fler att utbilda sig, säger Nils Broman, utvecklingschef Skog & Virke på Norra Skog.

Publicerad 6 mars 2024

Sedan tidigare finns möjlighet för dig att studera till högre skogliga studier på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, med utbildningar som Skogsmästarprogrammet och Skogsvetare/Jägmästare. Linnéuniversitetet erbjuder en skoglig kandidatutbildning på distans samt Gammelkroppa med sin tvååriga skogsteknikerutbildning.

Nyhet

Nu öppnar Linnéuniversitetet upp två nya lärcentra, Sävar och Gävle, för att göra skogskandidatutbildningen ännu mer tillgänglig för dig som bor i norra och mellersta Sverige. Bakom denna satsning står skogsnäringen i samverkan med Linnéuniversitetet och Skogsforsk. 

Utgå från din befintliga hemort och få en skoglig kandidatexamen genom ett hybridupplägg där du kan balansera distansstudier och digitala klassrum med verkliga möten i Sävar eller Gävle. 

– Utbildningen tar dig bortom klassrummet och du kommer få kunskap om både skogen och skogsindustrin. Genom fysiska träffar och praktiska moment skapas en dynamisk lärmiljö som ger dig en konkurrensfördel på arbetsmarknaden, säger Nils Broman. 

Ledande företag inom skogsnäringen involveras som gästföreläsare och guider vid studiebesök och exkursioner. Detta säkerställer att din utbildning är relevant och ökar dina chanser till anställning efter examen. 

Anmäl dig till en skoglig högskoleutbildning nu och forma din framtid i en bransch som gör skillnad!

För mer information och anmälan till respektive utbildning: 

Studera till skogskandidat och jobba i skogen | lnu.se
Skogsvetarprogrammet | Externwebben (slu.se)
Skogsmästare | Externwebben (slu.se)
Skogstekniker – Gammelkroppa Skogsskola & Konferens

Samverkansföretag:

Billerud
Holmen Skog
Mellanskog
Norra Skog
SCA
Stora Enso
Sveaskog