Skapa ett variationsrikt skogsbruk

Hur ska man bygga upp en skog för att skapa variation för både arter, djur och dessutom göra den motståndskraftig mot väder, vind och skadedjur? Vad är själva definitionen av hyggesfritt? Var gillar björk att växa? Vilket är bästa receptet för att motverka bostadsbristen för skogens insekter?

Publicerad 26 oktober 2022

Dessa frågor och många fler fick svar och nya perspektiv under Norra Skogs Forskningsstiftelses forskningsseminarium ”Variationsrikt skogsbruk” som hölls den 19 oktober i Sundsvall. De medverkande talarna bestod av forskare, enskilda skogsägare, naturvårdsentreprenörer, skoglig personal från Norra Skog samt från Skogsstyrelsen och gruvbolaget Boliden. Alla lyfte fram intressanta aspekter, förslag och goda exempel på hur variationen skapas eller bibehålls i våra skogar.    

Vill du också inspireras? Klicka på länken och se hela eller delar av dagens föreläsningar här.  

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse med ändamålet att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i norra Sverige. Med tematiska satsningar vill stiftelsen skapa möjligheter för nya forskningsrön för förbättrad lönsamhet framför allt i privat enskilt skogsbruk. Forskningsstiftelsen har sedan starten 1996 beviljat över 30 miljoner kronor i medel till olika forskningsprojekt.     

– De senaste åren har vi och andra forskningsutförare startat ganska många projekt som har fokus på variation i skogsbruket. Ofta handlar det både om att man ska hålla uppe skogsproduktionen, men även att titta på andra mål som biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Så när vi diskuterade temat för seminariet så kändes det ganska självklart då det är aktuellt och det finns mycket ny kunskap som vi håller på att jobba fram, säger Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk och ledamot i styrelsen för Norra Skogs Forskningsstiftelse.