EU-makt till rätt kvinnor och män – gå och rösta!

Det är dags för oss skogsägare att vakna upp och inse att den överenskommelse som slöts vid Sveriges EU-inträde, den om att den svenska skogspolitiken skulle formas i Sverige, inte längre gäller. Det finns flera skäl till detta, men framför allt kommer det sig av att skogen sitter på flera av nycklarna till lösningen på klimatfrågan. Vi som skogsägare måste därför intressera oss mer för vad som händer i Bryssel. Så gå och rösta i kommande EU-val!

Ledare av Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog. Publicerad i Skogsmagasinet nr. 1 2024

Publicerad 15 april 2024

Foto Victor Lundberg

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. I Sverige är det dags den 9 juni i år och vi ska då välja våra 21 ledamöter till parlamentet. Tyvärr har EU-valet ofta ett lågt valdeltagande i vårt land – senast var det endast 55 procent, vilket kan jämföras med 84 procent i riksdagsvalet. Det låga valdeltagande beror kanske på att många tror att det som bestäms i Bryssel inte rör oss svenskar på samma sätt som de frågor Sveriges riksdag beslutar kring. Den politiska makten har däremot förskjutits mot EU och besluten i Bryssel styr och påverkar lagar och regler i Sverige i allt högre grad. I nuläget har nästan hälften av alla våra nya lagar sitt ursprung i ett EU-beslut. 

Överenskommelsen om att EU skulle hålla fingrarna borta från svensk skog och svenskt skogsbruk fungerade ett tag, men inte längre. Under senare år har EU-parlamentet – i allt högre hastighet och nästan panikartat – spottat ur sig förslag som kanske passar skogen i andra länder, men absolut inte hos oss. Skogen i de nordliga och sydliga delarna av EU är helt olika, men alltför många politiker i Bryssel verkar tro att den fungerar på ett och samma vis, oavsett breddgrad. 

Hur uppkommer då förslag som inte matchar svenskt skogsbruk? Naturligtvis beror det på vilka som sitter i parlamentet och hur olika länders representanter lyckas driva igenom sin vilja med utgångpunkt från sina hemförhållanden. Jag tycker att vi som svenskar ibland är för naiva och godtrogna. Vårt ointresse för EU-valet och det låga valdeltagande skvallrar om vår okunskap kring var makten ligger. Jag och du lever i ett demokratiskt land där vi har rättigheten att vara delaktiga i utgången kring vilka kvinnor och män som ska få arbeta i EU-parlamentet. Vi kan alltså aktivt påverka vilka som ska finnas i EU:s maktkorridorer fem år framåt och driva skogliga frågor på ett sätt som blir bäst för oss i Sverige.  

Det är av stor betydelse vilka som sitter i parlamentet och som därigenom representerar dig och mig som skogsägare. Så baserat på dina egna kunskaper och erfarenhet av skog och skogsbruk, föreslår jag att du tar reda på i vilken omfattning våra olika partiers kandidater delar din syn på skogen eller inte. Nyttja sedan din demokratiska rättighet genom att rösta i valet! 

Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog