Rädsla bakbinder möjliga lösningar

Min erfarenhet är att människor som blir riktigt skrämda antingen blir handlingsförlamade eller agerar i panik. Det finns stora risker med bägge reaktioner. Den som utsätts för en risk behöver naturligtvis reagera men behöver samtidigt hålla huvudet kallt för att kunna tänka klart. Att handla i panik kan till och med orsaka nya risker och därigenom skapa en ond cirkel. Kan reaktioner av rädsla även slå till i organisationer, stater eller till och med i en överstatlig organisation som EU? Jag är väldigt övertygad om att så är fallet.

Ledare av Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog. Foto: Victor Lundberg | Publicerad i Skogsmagasinet nr. 4 2023

Publicerad 11 december 2023

Klimatomställningen är en fråga som skrämmer, men det är viktigt att vi inte reagerar i panik. Vi måste naturligtvis ta kraftfulla beslut men de behöver vara genomtänkta för att hålla i längden. Jag får tyvärr en känsla av att EU-kommissionen just nu matar ut förslag efter förslag som inte är genomtänkta. Inte minst gäller detta skogen. I sin iver att lösa klimatfrågan blir vi överösta av initiativ som drastiskt minskar möjligheten till framtidens lösningar.

En sak som verkar vara bortglömd i regleringsivern är att utveckling behöver förtroendefullt utrymme. Regelverk som skapas får inte sätta hinder för innovation, något som tyvärr 
är på väg att hända. När nu EU i mycket rask takt är på väg att besluta om hur skogen ska få användas och vilka brukningsmetoder som ska tillåtas är det, enligt mig, teknikfrånvänt och negativt begränsande. Tänk tanken att EU redan på kolmilornas tid hade bestämt sig för vad skogen får och inte får användas till samt hur skogsbruket får bedrivas – hur hade då skogen sett ut i dag? Jag tror knappast att vi hade haft dubbelt så mycket kol bundet i våra skogar som på kolmilornas tid. Jag tror inte heller att vi hade haft all den tillgång på förnybar råvara som skogen i dag försörjer oss med.

Vi kan inte ens i vår vildaste fantasi förutse hur tekniken kan utvecklas. Människan är en enormt kreativ varelse om vi tillåts tänka fritt. Vi har en fenomenal förmåga att lösa problem under förutsättning att våra händer inte är uppknutna bakom ryggen. Den nuvarande reaktionen från EU visar på att rädslan styr och bakbinder goda ansvarsfulla lösningar där skogens råvara används i ännu högre omfattning och vi fortsätter utveckla vårt skogsföretagande och metoder för ett hållbart samhälle.

Pär Lärkeryd, vd Norra Skog

Tyck till om Pärs ledare: skogsmagasinet@norraskog.se