Vi höjer vinstdelningen

Inför den tredje vinstutdelningen väljer Norra Skogs styrelse återigen att föreslå föreningens årsstämma en höjning av vinstdelningen, både avseende ränta och efterlikvid. Trots lågkonjunktur och bristande lönsamhet för branschen som helhet är den 27 000 medlemsstarka skogsägarföreningen ekonomiskt stark. Syftet med vinstdelningen är att ge medlemmarna trygghet över tid och motverka att prisspekulationer ger konjunktursskötsel av skogen.

- Norra Skogs vinstdelning är ett effektivt vaccin mot de toppar och dalar som förekommer på den svenska snåriga virkesmarknaden. Vi vill att våra medlemmars företagande ska vara långsiktigt lönsamt och hållbart. Tillsammans har vi i föreningen byggt upp en ekonomisk stabilitet och det är med glädje vi i styrelsen återigen kan föreslå en höjning av vinstdelningen och jag har fått positiva signaler på förslaget från medlemmarna redan nu, berättar Stig Högberg, ordförande Norra Skog.  

Ett lönsamt medlemskap

Norra Skog är en demokratisk organisation och föreningsstämma har beslutanderätt kring vinstdelningens nivåer. 2024 hålls Stämma den 22 maj och då ska de förtroendevalda ta ställning till styrelsens förslag om att höja räntan på medlemmarnas insatser från 5 till 7 procent samt att de som haft bokförda rundvirkesleveranser under 2023 även ska få en vinstdelning på 65 kronor per m3fub (uppdelat på 30 kr i efterlikvid och 35 kr i insatsemission). För leveranser året dessförinnan var motsvarande summa 50 kronor. Höjningen innebär att 231 miljoner delas ut till föreningens medlemmar att jämföra med 185 miljoner året innan. 

- Vår del av världen har en långsam skogstillväxt och få medlemmar har möjlighet att marknadsanpassa sina enskilda virkesleveranser utgående från marknadens efterfrågan på bräder, byggprodukter och pappersmassa. Genom vår vinstdelningsmodell fördelas vinsterna från tidigare goda år inte enbart till dem som haft turen att leverera virke under högkonjunkturen utan till alla som har leveranstrohet över tid oavsett om det sker i hög- eller i lågkonjunktur, säger ordförande Stig Högberg.

- Vinstdelningen gör att en medlem får ut betydligt mer vid en skogsaffär än värdet från prislista och premier. Faktum är att vinstdelningen i genomsnitt ökar skogsägarens nettointäkt från en skogsaffär med hela 20 procent. När vi började med vinstdelningen talade vi om att dela ut en halv miljard under de fem kommande åren. Redan efter tre år kommer vi att passera det målet och vi märker att föreningens affärsstrategi verkligen fungerar. Våra medlemmar gör alltmer affärer med föreningen och nya medlemmar strömmar in hela tiden, avslutar Pär Lärkeryd, vd Norra Skog. 

Utvecklingen för Norra Skogs vinstutdelning

2022 delades 130 miljoner ut
2023 delades 185 miljoner ut
2024 föreslås 231 miljoner delas ut

För ytterligare information kontakta:
Stig Högberg, ordförande Norra Skog 070- 207 56 93
Pär Lärkeryd, vd Norra Skog, 070-234 85 64