Strategin vässade skogsbruket

Anders Egonson sadlade om från divisionsdirektör på Jordbruksverket till att bli skogsföretagare på heltid. För att lyckas så bra som möjligt behövde han en långsiktig strategisk planering för sitt skogsbruk och fann den i tjänsten Skogsägarstrategi.

Text Karolina Edstedt Publicerad 29 augusti 2022

Foto Victor Lundberg

Efter 14 års arbete inom Europeiska kommissionen i Bryssel och åtta år inom Jordbruksverket valde Anders Egonson att växla om. Nu driver han företaget Bröderna Egonson Jord och Skog tillsammans med sin bror Per, som jobbat i verksamheten på heltid i många år. Det kan tyckas som ett stort kliv i en ny riktning men enligt Anders hade planerna funnits där i många år.

» Det som lockade var framför allt att inte vara beroende av någon annan, att kunna fatta besluten själva och med ganska kort varsel. Har man som jag jobbat större delen av livet inom offentliga sektorn så inser man ju att möjligheten att påverka kanske inte alltid är så stor. Framför allt brukar besluten dra ut på tiden, konstaterar han.

Kompletterande verktyg

Bröderna har ett omfattande skogsinnehav på nära 7 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige, varav 4 600 hektar finns i Västerbotten. Anders Egonson menar att skogsverksamheten bedrivs som vilket annat företag som helst. De har en operativ planering och en taktisk planering, men de kände att den långsiktiga strategiska planeringen behövde vässas ytterligare.

» Så som jag ser det är Skogsägarplanen vårt verktyg för den operativa och taktiska planeringen, på kort och mellanlång sikt. Men vi saknade ett verktyg för den strategiska långsiktiga planeringen och det är där jag tycker att Skogsägarstrategin kommer in som ett kompletterande verktyg helt enkelt, förklarar han.

Tjänsten Skogsägarstrategi är en objektiv matematisk beräkning av skogens utveckling under de kommande 50 åren och fungerar som ett bra stöd för dem med lite större skogsinnehav. Tillsammans med en Skogsägarplan ger Skogsägarstrategin ett säkert beslutsunderlag och en beskrivning av åtgärder på fastigheterna. Norra Skogs skogsförvaltningschef Stefan Holmberg berättar att skogsägare med större fastigheter ofta får problem med att ”hålla alla bestånd i huvudet” och kan förlora den övergripande kontrollen. Då kan man behöva extra stöd utöver Skogsägarplanen genom tjänsten Skogsägarstrategi för att skapa bästa utfallet av skogsskötsel och ekonomi.  

» Det är oerhört viktigt för någon som i det här fallet äger 7 000 hektar att verkligen ha det grepp som Anders och Per har på sina fastigheter och att de jobbar med den här strukturen för att på lång sikt bli vinnare ekonomiskt och ekologiskt, säger Stefan Holmberg.

Formulera mål

När man skaffar en Skogsägarstrategi är det viktigt att formulera målsättningarna för sitt skogsbruk. Anders har mycket höga ambitionsnivåer för en bra naturvård men också för en hög tillväxt i skogen. 

» Det är alltid en avvägning mellan att på lång sikt nå så hög ekonomisk avkastning som möjligt och samtidigt ha ett kassaflöde som gör att man kan överleva på något sätt. Sedan trycker vi ganska mycket på åtgärder för att främja tillväxten genom exempelvis gödsling och röjning i tid. Att gynna höga naturvärden är också en del av strategin och det gör vi genom att vara dubbelcertifierade, berättar Anders Egonsson.

Positiv överraskning

När strategin var färdig gick bröderna Egonson igenom den tillsammans med Stefan Holmberg för att rimlighetsbedöma och diskutera resultatet. Anders blev förvånad av resultaten i rapporten som visade på mycket god tillväxt i framtiden.

» Jag blev lite överraskad av att Strategin tydligt visar att virkesförrådet kommer att öka så pass kraftigt fram till 2050. Det är något positivt som också ger oss en bekräftelse på att vi inte behöver vara så rädda för att avverka. Det kommer ändå finnas ett ordentligt virkesförråd framöver. Det kändes väldigt betryggande tycker jag. Resultatet visade även hur sammanställningen på driftsnettot kommer bli fem år framåt och det såg också bra ut. Det gav oss en trygghet i att vi även fortsättningsvis kommer att klara våra omkostnader på ett bra sätt och att vi är på rätt väg i våra målsättningar och vår egen strategi, menar Anders Egonson.

Gott samarbete

Bröderna äger bland annat skog i Sorsele, Malå, Lycksele, Norsjö och Vilhelmina kommuner och de samarbetar med Norra Skog genom ett förvaltningsavtal.

» Alla förvaltningsavtal Norra Skog har är väldigt olika, det innebär att vi är väldigt flexibla och hjälper skogsägaren med de tjänster som de har behov av. Anders och Per är djupt engagerade i vilka åtgärder som ska genomföras. Vi kan komma med förslag men det är främst det Anders och Per föreslår som vi genomför. Samarbetet fungerar väldigt bra, säger Stefan Holmberg..

Klimatet påverkar

Nu har Anders Egonson och hans bror haft Skogsägarstrategin i ungefär ett år och Anders har flera idéer på hur tjänsten skulle kunna utvecklas vidare i framtiden. Han skulle gärna vilja se hur tillväxtfrämjande åtgärder, såsom gödsling och förädlat plantmaterial, påverkar tillväxten på lång sikt och även vilken effekt klimatförändringarna kommer att ha på tillväxten i skogen.

» Jag har läst en del kurser på Linnéuniversitetet om framtida skogsbruk och enligt de beräkningar som finns så kommer tillväxten i norra Sverige att öka med cirka 40 procent om 50 år. Det skulle vara intressant att titta på om det fanns möjlighet att lägga in någon sådan variabel också. Sedan kan man ju aldrig vara säker på saker och ting utvecklas eftersom skadorna också kan förvärras, men man kan ju lägga in en variabel med en viss försiktighet, föreslår Anders.