Från skog till klassrum: Så leder Anna vägen för en hållbar framtid

I nästan tvåhundra år har livet i skogen präglat Anna Karlssons släkt. Nu är det den 32-åriga lärarens tur att själv skapa en levande skog fylld av mångfald – och utbilda kommande generationer om trädens roll i samhället.

– Ett välfungerande skogsbruk blir allt viktigare för landet, säger den nyblivna familjeskogsägaren. 

Publicerad 27 juni 2024

Sedan 1800-talet har Anna Karlssons släkt brukat skogen i orten Bredsel vid Storforsen i Norrbotten. För snart tre år sedan tog Anna över stafettpinnen från sin mor och blev nästa länk i kedjan av skogsbrukare.

De 137 hektaren tallskog har genom åren hanterats varsamt, med stort fokus på biologisk mångfald och hållbarhet.

– Jag har bokstavligt talat vuxit upp i den här skogen. Att få förtroendet att fortsätta förvalta den betyder jättemycket för mig, säger Anna.

”Vi ser på skogen ur ett annat perspektiv än storbolagen”

Som nybliven familjeskogsägare klev hon in i en gemenskap med andra skogsägande privatpersoner, som tillsammans tar hand om 48 procent av all produktiv skogsmark i hela landet.

– När man pratar om skog i Sverige så tänker nog de flesta på större skogsbolag. Men som familjeskogsägare ser vi på skogen ur ett annat perspektiv. Eftersom alla brukar skogen på lite olika sätt betyder det att Sverige får större biologisk mångfald och en mer motståndskraftig skog, vilket gynnar hela samhället.

Anna må vara nybliven skogsägare, men hon har redan en tydlig bild av hur hon vill sköta sin lilla del av Sverige.

– Jag vill ha stor variation i min skog, med både unga och gamla träd. Till exempel har jag avsättningar av träd som inte alls ska röras. Vissa arter kan gynnas av ett kalhygge och andra trivs bättre i gammal skog. För att främja mångfalden måste man jobba på båda sätten, berättar hon.

Träden en nyckel i klimatomställningen 

Skogsbruket har ledtider på flera årtionden och samtidigt som Anna planerar framtiden för sin mark utbildar hon generationen som kommer att se frukterna av allt arbete. Som mellanstadielärare tar hon ofta ut eleverna i skog och mark för att de också ska få en större förståelse för skogen och skogsbrukets viktiga roll i samhället.

”Kommer stå skog där när nästa generation tar över” 

Hon hymlar inte med att skogen också har ekonomiska fördelar och att träden, som just nu växer och fungerar som en kolsänka, också är ett pensionssparande.

Men dit är det fortfarande långt kvar för 32-åringen. När hon delar skogen med sina elever reflekterar Anna över nyttan hon gör i dag – men som syns först långt senare.

– Skogen jag planterar nu kommer att stå där när nästa generation tar över. Precis som med eleverna i skolan är det jättekul att se den växa och utvecklas genom åren.