Domen alla skogsägare väntat på

Högsta domstolen har nu meddelat dom i det mål som hela skogssverige väntat på. Domstolen slår fast att markägare kan ha rätt till ersättning vid förbud att bedriva skogsbruk på grund av fridlysta arter.

Publicerad 5 april 2023

I en historisk dom har Högsta domstolen gett en markägare rätt till ersättning när avverkning förbjudits på grund av tjäder. Skogsägare runt om i landet drar lättnadens suck. 

- Det är ett glädjande besked och en viktig signal för att kunna åstadkomma ett rättssäkert och resurseffektivt artskydd, säger Ida Nyberg, jurist vid Norra Skog.

Målet handlar om en markägare som 2015 avverkningsanmälde 17,4 hektar. Skogsstyrelsen förbjöd avverkning med anledning av att området utgjorde en tjäderspelplats. Men Högsta domstolen anser att en markägare har rätt till ersättning när ett beslut drabbar denne särskilt hårt samt att det är orimligt att den enskilde ensam får bära kostnaden för förbudet.

Kvarstående oklarheter

- Även om utfallet i domen är väldigt positivt är det inte riktigt det klara besked vi hade hoppats på, bland annat att ersättningsrätten inte utgår från det grundlagsskyddade egendomsskyddet, förklarar Ida Nyberg. 

Domen ska nu analyseras vidare och det finns ett behov av att reda ut exakt hur olika begrepp ska tolkas. Det finns även en risk att en del nya begrepp i domen kan behöva prövas i domstol ytterligare en gång för att markägare ska få tydliga besked. Bland annat tydliggör Högsta domstolen att markägare efter ett förbudsbeslut måste söka dispens hos länsstyrelsen innan det går att söka ersättning. 

- Det här kommer att bli väldigt omständligt och ineffektivt utan att ge någon nytta eftersom det inte ens är möjligt att få dispens för skogsbruk när det handlar om fåglar. Även storleken av den ekonomiska ersättningen behöver tydliggöras.

En byråkratisk karusell

Norra Skog bedriver ett aktivt påverkansarbete med bland annat flera processer i domstol där medlemmar drabbats på ett orimligt sätt. Artskyddsfrågan berör alla skogsägares förutsättningar att bruka sina fastigheter. Ersättningsrätten i aktuellt mål är en del av många frågor som behöver rätas ut.

- Nu är det upp till politiken att ta sitt ansvar och ta bort oklarheterna eftersom de skapar en byråkratisk karusell där markägare riskerar att hamna i långdragna processer. Först ska Skogsstyrelsen göra en prövning och fatta beslut, därefter ska länsstyrelsen göra en prövning och fatta beslut och slutligen ska domstolen göra en prövning om markägaren har rätt till ersättning. Processer som ska drivas och bekostas av enskilda skogsägare. Lägg till överklaganden till det här, ja då har vi alla blivit både åksjuka och gråhåriga, avslutar Ida Nyberg.