Allt fler elever väljer skogsbruk

Antalet elever som börjar på naturbruksgymnasiernas skogbruksprogram ökar, men skogsbranschens kompetensbehov är fortfarande stora vilket leder till att det finns arbetstillfällen till den som vill in på den skogliga arbetsmarknaden.

Text Victor Lundberg Publicerad 17 februari 2023

Foto Victor Lundberg och Juliana Fälldin

Enligt statistik från Skolverket var det 4 400 personer som inför terminen 2022/23 sökte sig till det nationella programmet för naturbruk där skogsbruk ingår som en av sex inriktningar. Av dessa var det 3 800 som började. Statistiken visar också på en uppgång i andelen som valde naturbruk som sitt förstahandsval. Detta stämmer överens med analysen från andra skogliga branschaktörer som tittat på statistik från höstens skolstart. 

Elevantalet på inriktningarna skog och skogsbruk har gått stadigt uppåt. Det menar Kristine Wiklund som är expert inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning på arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare, som bland annat arbetar för att stärka kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning.

»Vi såg en dipp mellan 2010 till 2018 där det var färre och färre som sökte sig till skogsbruksutbildningarna. Men den trenden har vänt. Vi har fått en ordentlig ökning i elevantalet, från 250 till över 400 som började i höstas, säger hon. 

Antalet tjejer som sökt skogsbruk har också ökat de senaste åren. 

Fortsatt stora behov

Trots en något lägre avverkningstakt i svenska skogar ser Kristine Wiklund fortsatt ett stort behov på arbetsmarknaden för maskinförare.

»Sett till de pensionsavgångar vi har och att alla som går ut sin utbildning kanske inte stannar i skogen, så gör det att behovet ökat trots att vi fått in fler elever de senaste åren. 

Tack vare ökningen från gymnasieskolorna bedöms läget som betydligt bättre än tidigare för kompetensförsörjningen i skogen. Dessutom utbildar sig fler inom skogsbruk via komvux eller yrkesvux samt till skogsbrukstekniker inom yrkeshögskolan.

Kristine Wiklund ser en positiv signal i det relativt höga söktrycket, men trots att fler söker sig till jobben i skogen poängterar hon att det är viktigt att fortsätta vara en attraktiv bransch med ett långsiktigt värdegrunds- och jämställdhetsarbete för att behålla dem.

»Det som vi och hela branschen behöver jobba ännu mer med är att vara attraktiva arbetsgivare för unga, men också för de redan anställda. Vi får uppenbarligen både unga elever och vuxenelever till oss, men den stora utmaningen är hur vi får dem att stanna.