Stor enighet, men också splittring

Under torsdagskvällen 16 maj anordnade LRF Nord och Norra Skog en politikerutfrågning med EU-tema, på Scandic Plaza i Umeå. Evenemanget var välbesökt och sändes även live på Youtube, med flera hundra tittare.

Text : Julia Algotsson, LRF. Publicerad 20 maj 2024

Foto : Annika Häggmark, LRF.

Kvällen inleddes av LRF Västerbottens ordförande Lotta Folkesson som tryckte på vikten av att gå och rösta i EU-valet, särskilt eftersom många lagar och direktiv från EU nu har en påverkan på jord- och skogsbruket. Plats från partierna var Johan Danielsson (S), Micaela Löwenhöök (M), Beatrice Timgren (SD), Elin Söderberg (MP), Emma Wiesner (C), Roland Sjögren (KD), Carolina Gustafsson (V) och Urban Wikman (L). 

Panelisterna på LRFs och Norra Skogs panelsamtal.

EU:s klimatpaket, den Gröna Given
Under den mandatperiod som varit 2019-2024 har EU enats om ett klimatpaket som ska göra att unionen klarar målet om att vara utsläppsneutralt till 2050. Klimatpaketet, känd som ”Den gröna given”, eller ”Fit for 55”, sätter gemensamma målsättningar och påverkar skogs- och jordbruket. Landshypotek Bank försåg kvällen med underlag för hur partierna har röstat i alla förordningar som ingår i klimatpaketet, och under kvällen fick representanterna möjlighet att motivera sitt agerande. 

Varför har ni, Socialdemokraterna, röstat för all lagstiftning?
- Många av lagstiftningsförslagen var ganska okej när de togs fram och presenterades. Vissa var direkt skadliga, och där har de flesta partier hjälpts åt att omförhandla för att förbättra kraven så att de blir mer genomförbara och får en större nationell möjlighet att kunna anpassas nationellt, sade Johan Danielsson. 

Ni har röstat lite blandat, Moderaterna, vad beror det på?
- Moderaterna har aktivt röstat emot det som är direkt tillväxthämmande, och som inte går att kombinera med det svenska industriintresset. I vissa förslag har Moderaterna inte tagit ställning, såsom Avskogningsförordningen. Det är för att den inte är färdig ännu, och inte lirar så bra med annan lagstiftning, sade Micaela Löwenhöök.

Landshypotek Banks översikt över hur partierna röstat i den Gröna Given


Sverige går ofta längre när EU-direktiv ska implementeras och sätter höga ambitionsmål. Är det viktigt, tycker ni?

Här tyckte bara V och MP att det var viktigt med att Sverige sätter en högre nivå. 

- När regler skrivs måste de vara vettigt formulerade och anpassningsbara till lokala förutsättningar. Många av reglerna idag har inte tagit hänsyn till det, och därför har vi röstat nej ibland. När vi sedan tar hem dessa regler till Sverige, blir det fel när vi övertolkar i stället för att försöka anpassa dem till våra svenska förhållanden, sade Emma Wiesner, Centerpartiet. 

- En stark implementering behöver inte vara negativ, den kan vara positiv också. Det skiljer från fall till fall. Generellt kan det gynna skogs- och jordägare att vi går längre och att vi flyttar fram positionerna för klimat, biologisk mångfald och djurvälfärd. Det är först när enskilda medlemsstater går före och visar att det går, som övriga EU också kan gå i samma riktning, sade Elin Söderberg, Miljöpartiet.

Moderatorerna Ida Nyberg, Norra Skog, och Mia Crawford, LRF Skogsägarna

 

Tycker ni att bönderna runt om i Europa gör rätt som demonstrerar?

- Ja, det är bra att använda sin yttrandefrihet men det ska ske inom lagens gränser. Men detta är ett exempel på när EU-lagstiftningen sker lågt från de som den berör. Det funkar helt enkelt inte i verkligheten, och det gör att böndernas lönsamhet blir dåligt, med små marginaler. Det måste vara anpassat för verkligheten, och därför måste vi revidera lagstiftningen, sade Beatrice Timgren, Sverigedemokraterna.


- Alla människor har rätt att demonstrera. Tittar man på jordbruket i övriga EU så har man historiskt varit bättre på att försvara sitt jordbruk, det kanske beror på att man har demonstrerat mer, och här har vi mest hängt med. Ibland kanske man måste demonstrera för att behålla våra jordbruk. Tyvärr är det många jordbruk som läggs ned och det är svårt att sedan starta upp dem ingen, sade Urban Wikman, Liberalerna.


Behöver EU:s jordbrukspolitik göras om?

Här rådde det stor enighet, samtliga partier som fick chansen att svara var överres om att den behövde reformeras, både L, C, SD och Mp

-    EU:s jordbrukspolitik måste göras om i grunden så att den blir klimatsmart, där våra jordar håller och kan ge bra avkastning framgent. Små gårdar ska gynnas framför stora, vilket är tvärt om vad som är idag. Vi måste också hantera den kraftiga förlusten av biologisk mångfald, sade Elin Söderlind från Miljöpartiet

-    Politiken har inte kunnat leverera, därför ser vi den bristande lönsamheten, och därför behöver den reformeras. Gårdsstödet har spelat ut sin roll om vi ska inkludera Ukraina i EU, där är en medelstor gård på tusen ha, medan den är ca 40 ha här. Men, de svenska partierna är överens här. Vi tycker ungefär samma. Det som gör skillnad är om man sitter i jordbruksutskottet och kan göra skillnad, och där sitter bara Centerpartiet och Miljöpartiet, sade Emma Wiesner från Centerpartiet.

Samtliga panelister tackades givetvis med en bit från Västerbotten.

 

Stor enighet bland partierna

Samtliga partier var helt överens om att man behöver satsa mer på unga lantbrukare för att få till en generationsväxling inom jordbruket. Alla var också överens om att vi ska gå mot en cirkulär bioekonomi. Alla var också eniga om att svenskt skogsbruks konkurrenskraft stärks genom att vi pratar mer om skogen och skogsbruket, och vad den kan göra i klimatomställningen där vi ersätter fossila varor. 

- Ja, här är vi alla överens. Det är ganska självklart, utan bioekonomi kommer vi aldrig att bli fossilfria. Där handlar det om att fler behöver förstå att skogen tar upp koldioxid medan den växer, men för att förverkliga hela skogens nytta måsten den få brukas. Fler hus måste byggas i trä och pappersbruken kan integreras i att göra flygbränslen, sade Johan från Socialdemokraterna. 

- Ja, och Sverige är ett bra exempel, men vi sticker ut. Vi är kanske det enda landet i EU som kan kombinera tillväxt med ökade klimatmål, vilket också kanske innebär att det är svårt att ha gemensam politik här, sade Micaela Löwenhöök från Moderaterna. 

- Ja, vi håller helt med. Men om extremhögern växer i EU-valet kommer det bli svårare att hålla fast den här politiken som vi alla är överens om. Vi vill säkerställa att det förnybara och biobaserade kan ersätta det fossila, och att vi har med oss biologisk mångfald. Vi tycker också att fler hus behöver byggas i trä och andra hållbara material, sade Carolina Gustafsson, Vänsterpartiet

-    Ja, vi är alla överens. Här är det viktigt att vi har anpassningsbara regelverk och inte drar alla över en kam. Det måste går att vara flexibla på lokal nivå. Det måste också ske i en takt som är realisitsk, så att företag och människor är med och inte emot det som vi ska förändra. Det blir inte bra när det är ytterligheter som driver detta, vi måste hitta en bred framkomlig väg, sade Roland Sjögren, Kristdemokraterna


Alla tyckte också att jord- och skogsbruket är EU:s bästa försvar. 
- Ett aktivt fungerade jord- och skogsbruk är viktigt, men vi måste ju givetvis också ha ett militärt försvar och ett starkt IT-skydd. Kommunerna ställs inför detta nu, alltså hur ska vi klara våra beredskapsmål och där är det lokala lantbruket lösningen, sade Roland Sjögren, Kristdemokraterna

- Det är avgörande. Pandemin visade att det inte alltid är möjligt att importera, och därför är den svenska livsmedelsförsörjningen viktig. Vi är överens om att jordbruksstödet behöver reformeras för att gynna svenska lantbrukare, sade Vänsterpartiet


Varför ska man rösta i det kommande valet?

-    EU lägger sig i vår lagstiftning. Sverige blir överkörda i förhandlingarna, och därför måste vi ta ställning för svenska intressen. Vi ser att EU hamnar efter både Kina och USA i konkurrenskraften, och vi måste stärkas EU:s konkurrenskraft. Därför vill vi riva upp Fit for 55. Annars blir vi bara en fattig utsläppsfri kontinent, sade Beatrice Timgren, Sverigedemokraterna

-    Antibiotikan tar 35 000 liv per år. Här måste vi driva på, och Sverige är föregångsland. Likaså är vi det när det gäller skogsbruket. Vi sticker ut i hur väl vi sköter skogen, där vi kan använda råvaran till omställning. Vi ska satsa ännu mer på forskning och utveckling inom de gröna områdena, och förklara för fler nere i Bryssel, sade Urban Wikman, Liberalerna

 

Mia Crawford, LRF Skogsägarna och Ida Nyberg Norra skog avslutade med ett sista medskick. Demokratin kan aldrig tas för given, utan måste alltid vårdas. EU-polititiken påverkar svenskt jord- och skogsbruk. Ju fler som röstar, desto starkare blir vår demokrati. Så förtidsrösta eller rösta på valdagen 9 juni.    


Missade du debatten? Det gör ingenting, den går att se i efterhand
Se sändningen i efterhand här

Panelsamtal om jord- och skogspolitiken inför EU-valet