Beräkning av andelstal

För dig som äger en skogsbilväg tillsammans med andra kan det vara svårt att veta hur kostnader ska fördelas. Med tjänsten beräkning av andelstal tar vi fram ett bra underlag för fördelning av kostnaderna vid anläggning, upprustning och löpande underhåll av gemensamt ägda vägar.

Andelstal är en central del i anläggning och underhåll av skogsbilvägar eftersom den lägger grunden till hur kostnader ska fördelas mellan delägarna. Anledningarna till att en andelstalsberäkning behövs är många. Befintliga andelstal kan behöva en uppdatering på grund av förändringar av ingående fastigheter, skogsbilvägen kanske har förlängts eller förgrenats eller så finns det helt enkelt inte andelstal för vägen överhuvudtaget. Oavsett anledning hjälper vi er med att räkna ut andelstal för er skogsbilväg och tillämpar lantmäteriets metoder för att opartiskt beräkna fastigheternas andelar.

Detta ingår

Andelstalen levereras som en tabell i såväl analog som digital form tillsammans med ett kartunderlag innehållande vägsträckning och båtnadsområde.

Kostnad

Ordinarie pris: 600 kr/fastighet
Medlemsrabatt 30 %

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst:

Relaterade tjänster