Ny satsning på multiskadad skog

Dagens miljö- och klimatförändringar innebär nya utmaningar för det privata skogsbruket. Men eftersom det i nuläget finns stora kunskapsluckor när det gäller multiskadad skog, där skogen drabbats av allt från kraftiga stormar till olika angrepp, väljer nu Norra Skogs Forskningsstiftelse att ge sitt stöd till satsningar med inriktning på att förhindra, åtgärda eller återanvända skadad skog.

Datum: 2021-05-20

- Vi vill verkligen att det ska bli ett forskningsfokus på multiskadad skog och på så sätt få nya svar och lösningar. Det kommer ge en förbättrad lönsamhet för våra 27 000 medlemmar som tillsammans äger 2,1 miljoner hektar skog över halva Sveriges yta, förklarar Marie Simonsson ny ordförande för Norra Skogs Forskningsstiftelse och en av dem som ligger bakom stiftelsens nya strategi. 

Nytt namn, styrelse och strategi

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse med målet att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och industriell verksamhet i norra Sverige. Stiftelsen har sitt ursprung i skogsägarföreningen Norrskog och har sedan starten 1996 beviljat närmare 28 miljoner i stöd till olika forskningsprojekt. Efter fusionen med Norra Skogsägarna valde Forskningsstiftelsen att byta namn och styrelse men har behållit sina stadgar. Hemsidan har integrerats med Norra Skogs webbplats och öppnat upp för ansökningar och kunskapsinhämtning. Själva strategin, att jobba med teman, går i linje med målet att förbättra lönsamheten i det norrländska privatskogsbruket. 

- Det som gör Norra Skogs Forskningsstiftelsen unik är att när vi väljer projekt utgår vi från tre perspektiv- vi vill att forskningen ska förhindra, åtgärda och- eller visa på hur vi ska kunna använda den skadade råvaran på ett så effektivt sätt som möjligt. Den kunskapen kommer vara betydelsefull för framtidens skogsägare, menar Marie Simonsson. 

Möjlighet till donationer

Skoglig forskning kräver långsiktig planering både när det gäller tid och ekonomi. Norra Skogs Forskningsstiftelse har därför också valt att öppna upp för möjligheten att donera ekonomiska medel till stiftelsens verksamhet.

- Vi tror att detta är en investering för framtida generationer och därför öppnar vi upp för fler att bidra. Den nuvarande kassan grundandes genom en avsättning från vinstmedel i Norrskog men forskning är kostsam och vi vill kunna bidra under lång tid framöver, avslutar Marie Simonsson. 

För ytterligare information kontakta: Marie Simonsson, ordförande Norra Skogs Forskningsstiftelse, marie.simonsson@norra.se, 070-640 59 60

Norra Skogs Forskningsstiftelse webb
Klicka här för pressbilder