Ny ledarduo för Norra Skog

Ser fram emot att driva föreningen ytterligare framåt.
Efter Norra Skogs årsstämma står det nu klart att Stig Högberg, Timrå, valts som ny ordförande och Charlotta Kristow, Ånge, går in som vice ordförande. Skogsägarföreningen har under sina två första år gjort en stor omorganisation, blivit delägare i ett massabruk och skapat en unik vinstdelningsstrategi för sina 27 000 medlemmar som äger skogsmark i Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland.

Datum: 2022-05-20

Stig Högberg, ny ordförande, och Charlotta Kristow, ny vice ordförande.


- Detta är ju ett så roligt och stimulerande uppdrag och jag är tacksam över förtroendet från våra medlemmar. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla allt gott som har kommit utifrån fusionen men vi har också ett hårt arbete framåt, säger Stig Högberg, nyvald ordförande för Norra Skog. 

Ser fram emot möten

Stig Högberg har varit mjölkproducent och skogsbrukare fram till 2016. Numera är det skogsbruk som bedrivs på hemorten i Söråker utanför Timrå i kombination med förtroendeuppdrag. Charlotta Kristow, från Ovansjö utanför Ånge, är jägmästare och driver både skogsbruk och bokhandel. Utöver sitt företagande är hon precis som Stig engagerad i förtroendeuppdrag. 2019 tillträdde Stig Högberg som ordförande och Charlotta Kristow som vice ordförande i dåvarande Norrskog. Tillsammans ingick de sedan i den styrgrupp som ledde fusionsdiskussionerna mellan Norra Skogsägarna och Norrskog. Efter sammanslagningen har de båda suttit som styrelseledamöter i Norra Skog och på nära håll följt den nya föreningens utveckling. De konstaterar att resultaten varit mycket positiva och tillsammans med de övriga i styrelsen har de satt nya kraftfulla mål och initierar dialogen kring hur föreningen på bästa sätt ska ta sig an utmaningarna som ligger framför. 

- Våra framgångar gläds jag över och kraften från dem kommer vi använda framåt för att göra gemensamt arbeta med ytterligare förbättringar. Exempelvis vill vi lägga tid på ägardialogen för byggandet av långsiktiga relationer och nära kontakter med våra medlemmar. Det gäller att fortsatt vara attraktiv både för nuvarande och kommande skogsägare, säger Charlotta Kristow, nyvald vice ordförande Norra Skog.  

Klimatbidrag

Norra Skogs vision är att göra medlemmarnas skogsföretagande fritt, lönsamt och ansvarsfullt för att bidra till ett hållbart samhälle. Ett klokt brukande av skog ökar klimatnyttan, enligt statistik från skogsindustrierna, och därför menar Högberg att Norra Skogs näringspolitiska arbete också måste fortsätta för att beslutsfattare ska förstå och räkna med skogsägares bidrag i byggandet av ett hållbart välfärdssamhälle. 

- Det finns många viktiga beslut att ta framåt för både vårt land och EU. Vårt engagemang i dessa frågor kommer fortsatt vara hög eftersom vi vet hur livsviktigt det är att vi fasar ut fossila råvaror och istället använder förnybara alternativ. Skogen har ett unikt bidrag här och vi har 2,1 miljoner hektar medlemsägda skogsarealer där både biologisk mångfald, timmer och bioenergiprodukter finns att tillgå, avslutar Stig Högberg. 


Pressbilder hittar du på norraskog.se. För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stig Högberg, ordförande Norra Skog, 070-20 75 693
Charlotta Kristow, vice ordförande Norra Skog, 070-248 77 29


Norra Skogs nya styrelse som valdes vid föreningens stämma den 20 maj:
Stig Högberg, ordförande, Timrå
Charlotta Kristow, vice ordförande, Ånge
Hilda Runsten, ledamot, Solna
Anders Jonsson, ledamot, Sundsvall
Bengt Berglund, ledamot, Härnösand
Karin Sandberg, ledamot, Skellefteå
Oskar Sjölund, Malå
Jennie Hellman, ledamot, Boden
Lars-Eric Aaro, ledamot, Luleå

Mer information kring Stämman och Norra Skogs styrelse hittar du på norraskog.se