När krisen kommer

Skogsägare rustar för samverkan i händelse av skogsbrand - Sommaren 2018 innebar en prövning för såväl räddningstjänst som enskilda skogsägare.
Cirka 7000 räddningsinsatser genomfördes till följd av bränder i skog och mark. Årets sommar spås bli lika varm. Inför sommaren rustar därför skogsägarna i norr för kunskapsuppbyggnad och utvecklad samverkan vid krishändelse.

Datum: 2023-06-09

Kunskapsuppbyggnad

Skogsägarföreningen Norra Skog fortsätter satsningen på att privata enskilda skogsägare ska få högre beredskap både före och efter en skogsbrand. Kooperationens 27 000 medlemmar erbjuds utbildning kring förebyggande åtgärder, försäkringsfrågor och markägarens ansvar i händelse av skogsbrand. Syftet är att genom förebyggande åtgärder och kunskap om efterbevakning minska risken för större skogsbränder.  

– Beredskapen och kunskapen att utföra efterbevakning i händelse av skogsbrand är generellt låg bland privata skogsägare. Den enskilda skogsägarens kapacitet att klara en uthållig och ändamålsenlig efterbevakning varierar kraftigt utifrån fysisk förmåga, tillgång till resurser och utrustning. Därför genomför Norra Skog en särskild satsning för att höja beredskapen, säger Mauritz Öjbrandt medlemsstrateg vid Norra Skog.

Samverkan mellan skogsägare

Norra Skog har investerat i brandutrustning för medlemmarnas räkning som back-up om egen utrustning för efterbevakning saknas eller om räddningstjänsten inte har möjlighet att hyra ut/låna ut utrustning när släckningsarbetet är klart. Utrustningen kommer också att användas vid utbildningsträffar med skogsägare där bland annat möjligheter till samverkan med rågrannar och andra parter kommer att beröras.

– Nu finns en basutrustning på elva orter i norra Sverige, från Timrå i söder till Kalix i norr. Utrustningen förvaras i förvaringslådor (brandkistor) vid räddningstjänsten eller Norra Skogs lokalkontor där förtroendevalda inom Norra Skog ansvarar för uthyrning och översyn av utrustningen i samverkan med räddningstjänsten, säger Jan-Olof Lindberg förtroendevald inom Vindeln skogsbruksområde.

Förevisning på Skogsnolia

– I samband med Skogsnolia 15-17 juni kommer vi att förevisa utrustningen i brandkistorna och hur den används vid efterbevakning. Christer Björkman, Räddningstjänsten i Umeå kommer att hålla ett föredrag, torsdag den 15 juni klockan 13.00 om skogsägarens ansvar vid skogsbränder i Norra Skogs monter 1039, berättar Jan-Olof Lindberg, som även rekommenderar utbildningen i Eftersläckning i Norra Skogs Skogsskola

– Förhoppningsvis kommer vi inte att hamna i en situation som den vi hade sommaren 2018, säger Jan-Olof Lindberg.

För ytterligare information kontakta:
Jan-Olof Lindberg, förtroendevald i Vindeln skogsbruksområde, 070-667 69 91
Mauritz Öjbrandt, medlemsstrateg, Norra Skog, 070-337 07 14

Geografisk placering av brandkistorna

Kalix 
Råneå 
Burträsk 
Lycksele
Hissmofors 
Hammarstrand
Högbodarna, Svenstavik
Vindeln 
Örnsköldsvik 
Sollefteå
Timrå 

Vad händer om din skog skulle börja brinna?

När en skogsbrand är släckt och räddningsledaren fattat beslut om att avsluta räddningsinsatsen påbörjas efterbevakning av branden för att förhindra att branden ska blossa upp igen. Då är det markägarens uppgift att ansvara för efterbevakningen.
I god tid innan räddningsinsatsen beräknas avslutas ska avstämning göras för att säkerställa att resurser finns för att hantera och ta ansvar för efterbevakningen. Lär dig mer om hur du ska utföra eller planera eftersläckning.

Läs här