Lyckat seminarium om framtidens skogsbruk

Nu kan du se forskningsseminariet om det svenska skogsbrukets möjligheter och utmaningar i repris.

Datum: 2023-11-01

Onsdag den 4 oktober anordnade Norra Skogs forskningsstiftelse, Brattåsstiftelsen för Skogsvetenskaplig Forskning, Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning och Sveriges lantbruksuniversitet ett mycket lyckat forskningsseminarium om det svenska skogsbrukets möjligheter och utmaningar.

Via länkarna nedan kan du se seminariet i efterhand.
 
Förmiddagssändning
Eftermiddagssändning

Om Norra Skogs Forskningsstiftelse

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse med ändamålet att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i norra Sverige. 

Läs mer

Titta i efterhand

Här kan du se inspelningen från seminariet "Forskning för framtidens skogsbruk" som arrangerades den 4:e oktober av Norra Skogs forskningsstiftelse, Bo Rydins stiftelse, Brattåsstiftelsen och SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Förmiddagens föreläsningar bjöd på:
P-O Bäckströms forskargärning. Tomas Lundmark, professor, SLU.
Framtidens hållbara skogsskötsel sett genom ett historiskt forskningsperspektiv. Charlotta Erefur, enhetsföreståndare, SLU.
Hur kan vi aktivt öka den biologiska mångfalden i skogen? Therese Löfroth, universitetslektor, SLU.
Restaureringsekologi – att forska på återskapande i en föränderlig värld. Jörgen Sjögren, universitetslektor, SLU.
Rätt plantor ger klimatanpassade skogar i framtiden. Mats Berlin, forskare, Skogforsk.

Eftermiddagens föreläsningar bjöd på:
Älgbetets roll i Norrlands multiskadade tallskogar. Fredrik Johansson, projektledare, Skogforsk.
Hur man hittar törskateskador i stocken med hjälp av datortomografi. Kari Hyll, forskare, Skogforsk.
Flerfasinventering av skog med högupplöst laserskanning. Henrik Persson, forskare, SLU.
EU:s påverkan på svenskt skogsbruk.  Tomas Lundmark, professor, SLU.

 

Sändning fm Sändning em