En mardröm för det svenska skogsbruket

Den nya skogsstrategi som presenterades av Europeiska kommissionen i juli missar helt den klimatnytta ett aktivt skogsbruk innebär och skulle medföra ett hårt slag för svensk skogsindustri. EU:s besked är tydligt – skog ska bevaras. Blir detta verklighet riskerar svenskt skogsbruk att stöpas om från grunden.

TEXT: ERIK JONSSON FOTO: SVANTE HARSTRÖM

Datum: 2021-09-02


EU-kommissionens förslag till en ny skogsstrategi med åtgärder som ska leda till friskare och mer produktiva skogar har nu presenterats. Förslaget innehåller bland annat skarpa riktlinjer för hur stor andel av skogsarealen som ska skyddas från avverkning eller återställas efter tidigare avverkning.

Vi ser just nu en tydlig överstatlig trend där EU-kommissionen vill gå in och styra och ställa med medlemsländernas skogsbruk, på bekostnad av den nationella och den enskilda skogsägarens självbestämmande. Formuleringarna i kommissionens nya skogsstrategi är visserligen något mildare än tidigare läckta uppgifter, men intentionen är densamma – EU vill att skogsbruket ska stöpas om från grunden.

Förbisedda miljöfördelar

I strategin framgår det bland annat att allt mer skog ska skyddas och bevaras för att hjälpa till i klimatarbetet och för att EU ska nå målet om klimatneutralitet till år 2050. Miljöfördelarna med att använda trä istället för andra mer påfrestande material som plast, betong och cement adresseras knappt alls i strategin. Det är feltänkt att Sverige ska tvingas undernyttja skogen som är en av våra främsta resurser för att kompensera för andra EU-länders utsläpp. Det resulterar i mer skada än nytta för miljön på lång sikt och dessutom på bekostnad av många svenska arbetstillfällen. Skogen gör bäst klimatnyttja i ett levande och långsiktigt skogsbruk.

En nationell angelägenhet

EU-kommissionens formuleringar kring begränsning av trakthyggesbruk är mildare jämfört med det utkast som tidigare läckt ut. I stället för att stoppa trakthyggesbruk, uppmanas medlemsländerna att metoden ska användas ”med försiktighet”. Trots den något mildare formuleringen är Norra Skogs medlemschef Jonas Eriksson skarpt kritisk.

– Detta är oerhört allvarligt och bygger på direkta felaktigheter. Man tar inte till vara på skogens enorma potential och den klimatnytta den kan ge. Om strategin blir till verklighet skulle det inte bara drabba skogsägare, utan hela det svenska samhället eftersom skogen står för en stor del av Sveriges intäkter. Det skulle gå ut över skola, vård och omsorg, säger han och fortsätter:

– Skogsbruk ska inte definieras på EU-nivå, det måste göras närmare de som sköter skogarna och anpassas till varje lands förutsättningar. Nu måste både regeringen och parlamentarikerna säga ifrån, slå näven i bordet och säkerställa att skogen även fortsättningsvis är en nationell angelägenhet.

Svenskt skogsbruk ligger i täten vad gäller miljöarbete och långsiktighet, med rätt incitament kan vi fortsätta det arbetet och hitta rätt balans mellan biologisk mångfald och brukandet av skog. Men hur skogen ska användas löser vi bäst utan EU:s inblandning.

Vill du veta mer?

Erik Jonsson

Näringspolitisk strateg

070-656 10 22

Jonas Eriksson

Medlemschef

070-336 12 35