Röjsågsutbildning A+B

Jobba säkrare och mer effektivt i röjskogen!

Röjmotorsågskörkortet har två nivåer, RA och RB, som har anpassats efter olika behov. Nivå RA är den grundläggande nivån. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten. Nivå RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Utbildningen genomförs som intensivutbildning inklusive examination. Alla utbildningar har tydliga målbeskrivningar och avslutas med kunskapsprov. Utbildningen genomförs i grupper om max åtta personer och du anmäler dig via vår webbplats.

Robertsfors: 2-4 maj. Examination sista dagen. Utbildare: Tommy Jonsson
Umeå, Norrfors: 9-12 maj.
Examination sista dagen. Utbildare: Svarte Swartling
Piteå/Boden: 10-12 maj.
Examination sista dagen. Utbildare: Bo Andersson

Utbildningen ges på fler orter. Gå in på utbildningssidan nedan för mer information.
Röjsåg A+B kostar 4500 kr + moms för medlemmar i Norra Skog. Ordinarie pris är 5500 kr + moms.

> Läs mer och anmälan
Norra Skogs praktiska utbildningar har arbetats fram och kvalitetssäkras av Säker Skog. Föreningen Säker Skog verkar för att de som arbetar med småskaliga redskap och metoder, som motorsåg, röjsåg och fyrhjuling, ska jobba i första hand säkrare, men gärna även lättare, roligare och mer lönsamt.

Karta