Höstmöte Indalens SBO

Välkommen till en traditionsenlig skogskväll med jultallrik!

Välkomna till höstmöte i Indals Sockenstuga.
Datum: 1 december kl 18:00

Under kvällen får ni information från Norra Skog och vi bjuder på jultallrik, underhållning och lotteri.

Anmäl dig senast 28/11 till Lennart Henriksson eller Erik Öhlén.
lennarthenriksson@gmail.com, 070 6734675
gun.erik.ohlen@hotmail.com, 070 5898002
Väl mött!