Mersmak röjning - digitala kvällsträffar

Välkommen till våra digitala föreläsningar om röjning. Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden.

I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej.

Projektet är landsomfattande och drivs av Säker Skog tillsammans med de tre skogsägarföreningarna Norra Skog, Mellanskog, Södra samt LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Mersmak röjning finansieras genom Landsbygdsprogrammet och är gratis för deltagarna. Projektet syftar dels till att öka teoretisk och praktisk kunskap hos skogsägare rörande möjligheter att via aktiv ungskogsröjning öka både biologisk mångfald och värdeproduktion i skogsbruket och även till att sprida kunskap kring möjligheter att förebygga och sprida risker utifrån ett förändrat klimat. 

> Läs mer om projektet här.

Föreläsningarna kommer att hållas digitalt och är öppna för alla intresserade. Vid våra föreläsningstillfällen, listade nedan, kommer du också hälsas välkommen av våra olika virkesområden. Hitta ditt virkesområde eller ta del av den tid som passar just dig redan nu. 

Under sändningen kommer du som vill ha möjlighet att ställa frågor till oss via en chatt. För att ställa frågor i en sändning på YouTube behöver du vara inloggad eller skapa ett konto. Du loggar in på YouTube via symbolen uppe i högra hörnet om du tittar via en dator. Varmt välkomna!

Klicka på länkarna här nedan för att anmäla dig till träffen.

Del 1: Digital upptaktsträff, livesändning
Tid: 18.30 - ca 19.15

Tisdag 23/2 - Digital träff med moderator sittande i Kalix. Anmäl dig här.
Torsdag 25/2 - Digital träff med moderator sittande i Bredbyn. Anmäl dig här.
Tisdag 2/3 - Digital träff med moderator sittande i Lycksele. Anmäl dig här.

Del 2: Digital teorikväll, livesändning
Tid: 18.30 - ca 20.30 (inkl. paus)

Söndag 28/3 - Digital träff kopplad till alla upptaktsträffar ovan. Anmäl dig här.