Piteå - Älvsbyn

Sbo-råd

Lars-Ivar Pettersson - ordförande och näringspolitiskt ombud- 070-627 04 43

Bo Andersson - vice ordförande, viltförvaltningsombud och utbildningsombud - 070-675 07 53
Berit Hardselius - jämställdhet - 070-687 36 85
Gunilla Öhgren - 070-681 86 18
Anders Öqvist - sekreterare - 070-564 52 60
Anna Karlsson - ombud för distansskogsägare - 076-880 87 55
Tomas Viklund - 070-626 54 10

Kontakt
SBO.Pitea-Alvsbyn@norra.se

 

Valberedning

Per Stenvall 073-029 03 01
Ingrid Karlsson 070-335 60 60
Stefan Hardselius 070-638 07 38

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2021

Årsmötesordförande - Lars-Ivar Petterson
Sekreterare för årsmötet - Anders Öqvist
Justerare - Bo Andersson och Tomas Viklund

Valberedningen föreslår att sbo-rådet består av 7 ledamöter inklusive ordförande.
Ordförande sbo-rådet - Lars Ivar Petterson, omval

Mandattiden utgår 2021 för: 
Lars-Ivar Pettersson, Roknäs, Omval 2år
Bo Andersson,  Roknäs, Omval 2år     
Tomas Viklund, Hemmingsmark, Omval 2år    

 

Ombud till Norra Skogs föreningsstämma (ersättarna är personliga)
Ordinarie: Berit Hardselius Ersättare: Gunilla Öhgren
Ordinarie: Bo Andersson Ersättare:Tomas Viklund
Ordinarie: Anders Öqvist Ersättare:Per Stenvall