Piteå - Älvsbyn

Sbo-råd 

Lars-Ivar Pettersson
070-627 04 43 Epost Ordförande och näringspolitiskt ombud
Louise Lundberg  070-658 46 01    Vice ordförande 
Bo Andersson 070-675 07 53  

Utbildningsombud och viltombud

Berit Hardselius 070-687 36 85    
Anders Öqvist  070-564 52 60
  Sekreterare
Tomas Viklund
070-626 54 10
   
Anna Karlsson 076-880 87 55
  Medlemsombud

 

Valberedning

Per Stenvall
073-029 03 01 Epost Sammankallande
Stefan Hardselius 070-638 07 38
Viltombud