Piteå - Älvsbyn

Sbo-råd 

Lars-Ivar Pettersson
070-627 04 43 Epost Ordförande och näringspolitiskt ombud
Bo Andersson 070-675 07 53  

Vice ordförande, utbildningsombud och viltombud

Berit Hardselius 070-687 36 85    
Gunilla Öhgren 070-681 86 18    
Anders Öqvist  070-564 52 60
  Sekreterare
Tomas Viklund
070-626 54 10
   
Anna Karlsson 076-880 87 55
  Medlemsombud

 

Valberedning

Per Stenvall
073-029 03 01 Epost Sammankallande
Ingrid Karlsson 070-992 95 17
Stefan Hardselius 070-638 07 38
Viltombud

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2022

Årsmötesordförande - Lars-Ivar Petterson
Sekreterare på årsmötet - Anders Öqvist
Justerare: Stefan Hardselius och Ingrid Karlsson

Antal ledamöter i sbo-rådet inkl ordförande. 7st

Ordförande sbo-rådet - Lars-Ivar Pettersson, Roknäs 
Ledamöter i sbo-rådet

Berit Hardselius, Nybyn  omval 2 år
Anna Karlsson,  Bredsel  omval 2 år
Anders Öqvist,   Roknäs  omval 2 år
Louise Lundberg,  Alter nyval 2 år

Stämmoombud till föreningsstämman 
Ordinarie:  Berit Hardselius,  
Ordinarie:  Bo Andersson    
Ordinarie: Anders Öqvist
Ordinarie: Tomas Viklund
Ersättare: Anna Karlsson
Ersättare: Louise Lundberg
Ersättare: Stefan Hardselius
Ersättare: Per Stenvall