Skogens klimatnytta

Bas

Skogens klimatnytta

Kursnivå: Bas

Sol, luft och vatten är det enda som behövs. Egentligen är det rena magin.

Att använda förnybara råvaror som skapas med hjälp av solens energi är helt nödvändigt i en värld som har hållbar utveckling som ledstjärna. Så vilken klimatnytta har den svenska skogen? Och hur kan du bidra? Det hoppas vi att du får svar på i den här utbildningen.

Tidsåtgång: 30 minuter

Skogens klimatnytta

Kursnivå: Bas