Skogens vatten

Grund

Skogens vatten

Kursnivå: Grund

Lär dig mer om skogens vatten i den här utbildningen

Ett friskt vatten är livsviktig för människor, djur och växter. Hur vi sköter skogen påverkar direkt och indirekt kvalitén på vårt dricksvatten och livet i vattnet. Ta chansen och lär dig mer om våra spännande vattenmiljöer i skogslandskapet och vilka åtgärder som bör vidtas i samband med skogsbruksåtgärder.

Du får lära dig om vattenmiljöer, hur skogsbruket påverkar vatten och vad kan du göra för att bibehålla och förbättra vattenkvalitén.

Utbildningen består av flera små illustrativa filmer och texter om livet i vattnet samt lärande, självrättande frågor. Hela utbildningen tar cirka 4 timmar och kan göras i olika omgångar.

Utbildningen producerades i projektet Skogens vatten av Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges skogsägarföreningar med projektmedel från Landsbygdsprogrammet och Skogsstyrelsen.

Utbildningen är kostnadsfri.

Skogens vatten

Kursnivå: Grund