Skogsavdelningen

Besöksadress: Skeppargatan 1
Postadress: Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 010-583 10 00
Sara Karlsson

Sara Karlsson

Chef Skogsägarplan

Erik Andersson

Erik Andersson

Chef Norra Skogsbyrån

Nils Broman

Nils Broman

Skogschef

Johan Wiklund

Johan Wiklund

Chef utvecklingsstab skog

Stefan Holmberg

Stefan Holmberg

Biträdande Skogschef

Gustav Karlefors

Gustav Karlefors

Chef Vägbyrån

Nina Berglund

Nina Berglund

Affärscontroller Skog/Virke

Karta