Skogsägarplan

Vår Skogsägarplan är ett planeringsunderlag som hjälper dig att sätta in rätt åtgärd och därigenom höja avkastningen från din skog.

Skogsinspektor mäter med relaskop.

Skogsägarplanen ger en översikt över din skogs nuvarande tillstånd, hälsa och tillväxt. Planen är till för att hjälpa dig fatta beslut om vad som behöver göras. Den förenklar hanteringen och ger dig kontroll över din skog och ditt skogsföretagande.

Fördelar med Norra Skogs Skogsägarplan

 • Planen beskriver hur din fastighet förändras de närmsta tio åren utifrån de åtgärder och investeringar du beslutar dig för. Den möjliggör också en bättre planering av din ekonomi, dina inkomster och utgifter samt investeringar i skogen.
 • Som medlem får du Skogsägarplanen digitalt och kan se den när du loggar in på Norra Skog i din mobiltelefon eller på datorn. När du är ute i din skog kan du se var du befinner dig på din fastighet och du kan till exempel märka ut dina svampgömmor eller smultronställen. Appen Norra Skog är kostnadsfri och finns tillgänglig för både iOS och Android.
 • Hela fastigheten inventeras i fält av skogligt utbildad och certifierad personal.
 • Skogsägarplanen är en godkänd grund om du vill certifiera ditt skogsägande enligt PEFC.
 • Vi redovisar åtgärdsförslag kopplade till Norra Skogs värdeskapande skogsskötsel.
 • Planen är ett viktigt underlag vid till exempel fastighetsvärdering eller ägarskiften.
 • Planen uppfyller kraven och kan användas för att göra en skogsägarstrategi med simulerade skötselförslag på tio till trettio år framåt i tiden. 

Tips

 • Nyttja din digitala Skogsägarplan – Logga in på Norra Skog och gör noteringar planen, både via datorn eller telefonen.
 • Både Skogsägaravtalet och tjänsten Skogsförvaltning medför att vi uppdaterar din Skogsägarplan årligen med de utförda åtgärder som skett under året.

Varför är skogsägarplanen viktig?

En Skogsägarplan är ett planeringsunderlag som hjälper dig som skogsägare att sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle och därigenom höja avkastningen från skogen. Skogsägarplanen ger dig detaljerad information och kompetenta råd för hur du kan bruka skogen utifrån dina egna intressen och mål. Skogsägarplanen sätter virkesproduktionen i fokus samtidigt som skyddsvärda marker beaktas. Syftet är att bruka skogen utifrån värdeskapande skogsskötsel och ansvarsfull naturhänsyn. Rätt använd är planen ett värdefullt hjälpmedel för att nå dina skötselmål i skogen, men också grunden för ett framgångsrikt företagande. Önskar du att certifiera din skogsfastighet utgör Skogsägarplanen grunden för detta. Skogsägarplanen levereras alltid digitalt så att du når den både från din dator och mobiltelefon. Det är valbart om man vill ha planen utskriven.

Tre typer av tjänster för produkten Skogsägarplan

 • Nyplanläggning
 • Revidering av en gammal plan som Norra Skog (eller de tidigare föreningarna Norra Skogsägarna eller Norrskog) gjort. En revidering av en Skogsägarplan behöver göras var 10:de år.
 • Prioriterade planer kan endast beställas i samband Fastighetsvärdering, Ägarskifte eller försäljning av fastigheten via Norra Skog fastighetsförmedling. En prioriterad Skogsägarplan levereras inom tre månader förutsatt att det är möjligt att planlägga. 

Kostnad för Skogsägarplan

Kostnaden beror på vilket typ av planprodukt du beställer och hur många hektar produktiv skogsmark som ska planläggas.

Startavgift för planer större än 29 hektar: 3 000 kronor 
•    Ny plan: 140-170 kronor per hektar
•    Revidering av plan: 130-150 kronor per hektar
•    Prioriterad plan: + 25 kronor per hektar

Fastpris för planer mindre än 30 hektar: 8 000 kronor

Planen levereras digitalt. Medlemmar ser planen i appen och på Mina sidor. Utskrift av plan och kartor i pärm: 600 kronor

Tjänster som kräver Skogsägarplan som grund

Så här gör vi din skogsägarplan

 

 

Beställ tjänst

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.