Skogsägarstrategi

Vår tjänst Skogsägarstrategi riktar sig till dig som har behov av att identifiera och följa en strategi för att på lång sikt optimera värdet och nå dina mål som skogsföretagare.

Det finns lika många sätt att bruka skogen som det finns skogsägare – alla har sina unika mål med sitt skogsbruk. Dina beslut och åtgärder i dag påverkar resultatet i skogen många år framåt. Men att välja rätt väg i skogen behöver inte vara svårt.

Vår tjänst Skogsägarstrategi ger dig ett unikt beslutsunderlag och hjälper dig att skapa och följa en strategi för att på lång sikt nå dina mål. Genom att använda oss av din Skogsägarplan samt dina svar från vägvalsfrågorna, tar vi fram en detaljerad handlingsplan som är anpassad efter dig.

Tjänsten Skogsägarstrategi erbjuds exklusivt till medlemmar i Norra Skog, och rekommenderas till medlemmar som har mer än 100 hektar produktiv skogsmark.

Kontroll och översikt – vi hjälper dig

Med Skogsägarstrategi får du kontroll och översikt över skogens ekonomi och framtida utveckling. Alla beräkningar utförs i Heureka PlanVis, ett analys- och planeringsverktyg utvecklat av SLU. Där hittar vi effektiva lösningar för att optimera skogsbruket utifrån dina målsättningar för exempelvis virkesproduktion, kassaflöde, kolinlagring, rekreation samt natur- och miljövård.

Datainsamling

Inför analysen besvarar du ett antal frågor som rör inriktning av skogsbruket samt vilka intäkter och kostnader som finns kopplade till skogsägandet som inte direkt hänför till skogsbruksaktiviteter. Svaren kan antingen lämnas digitalt eller i samtal med din kontakt på Norra Skog. För att säkerställa en hög kvalitet på tjänsten krävs en komplett och uppdaterad Skogsägarplan.

Vad får jag?

Resultaten från Heureka-analysen sammanställs i rapporten Skogsägarstrategi. Det är ett innehållsrikt dokument som redogör för de viktigaste förändringarna av skogens tillstånd och för den förväntade ekonomiska avkastningen de närmaste 50 åren. Framtida skogsbruksaktiviteter beskrivs i rapporten genom en konkret handlingsplan över 10 år, där enskilda åtgärder preciseras med geografisk belägenhet, utförandetid och omfattning. Handlingsplanen visualiseras även med kartor, som med fördel används i den taktiska planeringen för att skapa effektiva åtgärdspaket.

Din Skogsägarstrategi

När rapporten är färdig blir du inbjuden till en träff där din skogsinspektor presenterar din skräddarsydda Skogsägarstrategi. Tillsammans går ni igenom rapporten sida för sida. Självklart finns utrymme att ställa frågor. Under mötet överlämnas rapporten med tillhörande kartor och den skickas även som pdf till din e-post.

Kostnad för tjänsten Skogsägarstrategi

Exklusivt för medlemmar: 6 000 kronor

Skogsägarstrategi

Se filmen om Norra Skogs tjänst Skogsägarstrategi. En tjänst som hjälper dig att identifiera och följa din strategi för att på lång sikt optimera värdet och nå dina mål som skogsföretagare.

Beställ tjänst

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.