Skogsförvaltning

Norra Skogs skogsförvaltning gör skogsägandet enkelt och värdefullt. Vi erbjuder dig skräddarsydda avtal och expertis.

Vi erbjuder dig med ett större skogsinnehav en flexibel skogsförvaltning. Vi har möjlighet att förvalta ditt innehav även om fastigheterna är utspridda geografiskt – vi verkar över en stor geografi och förvaltar i dag skog i hela norra Sverige.

Du har möjlighet att få ett avtal som är helt skräddarsytt efter dina behov och önskemål. Förvaltningsavtalet kan vara hela tjänsteutbudet, eller delar av tjänsteutbudet – du väljer. Vi förvaltar skog åt både fysiska personer, kommuner, aktiebolag och samfälligheter.

Som förvaltningskund får du genom vårt skogsförvaltningsteam ta del av Norra Skogs samlade kunskap och erfarenhet om skogsägande och skogsföretagande. Vår målsättning med skogsförvaltningen är att vara professionella och värdeskapande för dig i alla lägen, utifrån dina mål med ditt skogsägande. Dessutom får du som medlem även ta del av Norra Skogs vinstdelning

 

Detta ingår alltid i förvaltningen 

Vi skriver alltid ett individuellt förvaltningsavtal anpassat efter dina behov och önskemål.

 • Virkeshandel 
 • Kvalificerad rådgivning 
 • Utförande av avverkningsrätter och skogsvård 
 • Avstämningsmöten efter ditt behov 
 • Ajourhållning av Skogsägarplan 
 • Eget skogsförvaltningsteam med skogsvaktare och skogsekonom
 • Traktplanering 
 • Myndighetskontakter 
 • Årlig budget med tidsatta intäkter och utgifter med tillhörande möte och uppföljning 

  

Tilläggstjänster 

 • Löpande bokföring, bokslut och deklaration 
 • Skogsägarstrategi för de närmaste 50 åren, kopplat till dina mål   
 • Hantering av nyttjanderätter, jakt och åker samt övriga nyttjanderätter 
 • Vägtänster 
 • Certifiering, PEFC och/eller FSC® (FSC-C106716) 
 • Naturvårdsbränning  
 • CO2-certifikat  
 • Kontinuerlig tillsyn av fastigheterna 
 • Förvaltning av hus och stugor på fastigheterna 
 • Värdering vid köp eller försäljning av fastighet 

Pris och avtalsform

Begär offert med dina önskemål om vad avtalet om skogsförvaltning ska innehålla. Norra Skog tar ut en årlig serviceavgift och avtalen tecknas vanligen tillsvidare med treåriga avtalsperioder.

Kontakter Skogsförvaltning

Beställ affärsförslag

Är du intresserad av att bli förvaltningskund och ta ditt skogsägande till nästa nivå? Kontakta oss på Skogsförvaltningen för att boka tid för ett möte!