Engagera dig som förtroendevald

Norra Skog ägs av sina 27 000 medlemmar. Hos oss samverkar du som medlem tillsammans med andra skogsägare i en kooperativ organisation för att skapa de bästa förutsättningarna för skogligt företagande.

Förtroendevalda väljs på årsmöte och föreningsstämma

Det är medlemmarna som utgör föreningen och var och en tillhör ett skogsbruksområde (sbo) utefter var deras fastigheten ligger. Varje skogsbruksområde håller ett eget årsmöte där det vi kallar sbo-råd väljs. Vid årsmötet väljs också de stämmoombud som ska företräda medlemmarna i skogsbruksområdet på föreningsstämman som är föreningens högst beslutande organ. Här kan du läsa mer om hur föreningen styrs.

 

Förtroendevald i skogsbruksområdet

De allra flesta av föreningens 400 förtroendevalda är engagerade i sitt lokala skogsbruksområde. Där sitter de i sbo-rådet eller den lokala valberedningen. 

Som förtroendevald i sbo-rådet är detta ditt uppdrag. 

  • Vara ambassadör för föreningen
  • Föreningens lokala ögon och öron
  • Anordna medlemsaktiviteter
  • Aktivt vara med och påverka

Läs mer om uppdraget som förtroendevald här.  

 

Vill du bli förtroendevald? 

Önskar du engagera dig i föreningen eller känner någon annan som du tror skulle passa på något av föreningens förtroendeuppdrag. Kontakta då den lokala valberedningen i skogsbruksområdet om det gäller ett uppdrag i något av våra skogsbruksområden eller huvudvalberedningen som det gäller ett centralt uppdrag. Som medlem kan du också logga in på Mina sidor och där nominera dig själv eller någon annan till ett förtroendeuppdrag.

Till nomineringsformuläret