Vår medlemstidning

Norra Skog Medlem är en medlemstidning som bara riktar sig till dig som är medlem och kompletterar vår affärstidning Skogsmagasinet. I medlemstidningen belyser vi medlemsaktiviteter i våra skogsbruksområden och skriver om vad som är aktuellt inom föreningen.

Norra Skog Medlem distribueras i tryckt version till alla medlemmar fyra gånger per år, men här hittar du den som e-tidning. Klicka och läs!