Vår medlemstidning

Införande av digitala nyhetsbrev per virkesområde till hösten - Vi har tagit till oss synpunkter som framförts från kommunikationsavdelningen, fältorganisationen, medlemmar och förtroendevalda med önskemål om en mer lokal kommunikation från föreningen i syfte att synliggöras i ännu större omfattning.

Beslut har tagits om att medlemstidningen läggs ner från och med juni 2023 för att ersättas med digitala nyhetsbrev på respektive virkesområde. På så sätt skapas en mer träffsäker kommunikationskanal med en mer lokal anknytning för den skogliga operativa verksamheten och medlemsorganisationen.

Norra Skog Medlem har distribuerats i tryckt version till alla medlemmar fyra gånger per år. Här nedan kan du läsa den som e-tidning.