Föryngringsavverkning

Vid en föryngringsavverkning avverkas huvuddelen av träden för att ge plats åt ny skog. Det är här du får ut den största inkomsten från skogen.

Drönarbild på skotare som lastar virke.

Fördelar när du avverkar med Norra Skog  

När du anlitar oss för ett föryngringsuppdrag så gör vi en noggrann planering för att anpassa metod och tidpunkt till aktuella förhållanden och tar självklart hänsyn till dina mål och behov. Genom certifiering visar du en högre ambition än de lagkrav som finns och belönas därmed med en extra premie. Med stöd av våra skogsekonomer får du en gedigen skatteplanering för att hantera dina intäkter på bästa sätt.

 

Föryngringsavverkning är din skördetid  

Det är nu din stora skördetid som skogsägare infinner sig. Föryngringsavverkning (kallades slutavverkning tidigare) har två syften: dels att skörda frukterna av alla insatser du gjort under skötseln av din skog – du kan ”kapitalisera” värdet i form av virke som tas ut, dels att skapa förutsättningar för nästa generation skog på platsen. Därav benämningen föryngringsavverkning.  

Nu avverkas de flesta träden i beståndet. Målet är att optimera värdet via kloka val av sortimentsuttag och aptering (hur trädet kapas upp i olika sortiment beaktat kvalitet och dimension).   

Träden som lämnas kvar har antingen ett biologiskt, socialt eller estetiskt värde för att inte skapa en helt kal yta och för att fylla de krav som lagstiftning och certifiering ställer. Träd kan också sparas som fröträd om målet är att etablera en helt eller delvis naturlig föryngring.  

Särskilda värden i skogen kan kräva alternativa skötselmetoder – vi har expertisen.

 

När är det dags att avverka? 

Du får tidigast föryngringsavverka när skogen nått den ålder som anges i skogsvårdslagen. Det är olika för olika trädslag och markens bördighet. Det är inte bra att vänta för många år. Dels kommer beståndet att tappa i tillväxt, dels förlorar det i vitalitet och blir känsligare för skador och sjukdomar. Tiden i sig innebär också en riskfaktor. Storm, insektsangrepp och skogsbrand är alltid ett hot. Även om du försäkrat skogen, kommer förlusten sällan att kompenseras fullt ut. En annan aspekt är att det nya beståndet, som du planterar med förädlat plantmaterial, med tiden kommer att ge högre avkastning. Ju längre du väntar desto senare uppnås den effekten.  

 

Förbered avverkningen

Det finns en hel del att tänka på inför en större föryngringsavverkning. Det är viktigt att ha en gedigen plan för den.    

 

 

Beställ affärsförslag

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Prislistor

Utöver grundprislistan premierar vi också andra egenskaper hos din skog såsom åtkomst, bärighet och skogsbrukscertifiering. Även medlemmar med Skogägaravtal primeras. Dessutom optimerar vi det ekonomiska värdet ur varje enskilt träd via vår aptering. Utöver allt detta är du som medlem med och delar på vinsten som vi skapar tillsammans.

Olika typer av sortiment

Norra Skog hanterar timmer, massaved, stolpar, cellolusaflis och skogsbränsle inklusive biprodukter från industrin.