Småskaligt skogsbruk slås ut

Myndighetsbeslut ger enorma konsekvenser i norra Sverige.
Skogsstyrelsen skärper nu tillämpningen av artskyddet och framöver ska varenda fågel skyddas från störning vid jord- och skogsbruk. Det kommer drabba norra Sverige oerhört hårt och helt slå ut landets familjeskogsbrukare. Norra Skog kräver att regeringen tar sitt ansvar och agerar omedelbart.

Datum: 2022-02-11

- Den här förordningen innebär att en svensk skogsägare ska ta hänsyn till alla vilda fåglar, oavsett hur vanliga de är, och det kommer göra det omöjligt för en skogsägare att bruka sin skog, förklarar Ida Nyberg, jurist Norra Skog.


Orealistisk lagstiftning

I sitt pressmeddelande skriver Skogsstyrelsen att nya domar, från mark- och miljödomstolarna och EU-domstolen, har skapat en ”ny ordning i skogen”. Den nya ordningen är strikt och innebär att hänsyn ska visas varje fågel på individnivå, eftersom alla vilda fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningen. Ida Nyberg har under många år arbetat med äganderättsfrågor och menar att grundproblemet är att regeringen blandat ihop EU-lagstiftning när vi utformat svensk lagstiftning som går långt mycket längre än EU:s skyddsnivå.

 - Skogen ska brukas klokt med hänsyn både till natur och djur men delar av den här förordningen är orealistisk och kommer kraftigt påverka enskilda människor, svensk ekonomi och infrastruktur, säger hon.  

- Att det finns fåglar i skogen är en självklarhet. De flesta skogsägare tar hänsyn till dem genom frivilliga avsättningar och generell miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Artskyddsförordningen påverkar all markanvändning. Inte bara skogsbruk, utan även jordbruk, gruvor, vägbyggen, vindkraftsanläggningar med mera, fortsätter Nyberg.Orimliga krav

Skogsstyrelsen lägger dessutom allt utredningsansvar på markägarna vilket exempelvis innebär att en skogsägare ensamt har ansvaret att söka upp och redovisa förekomsten av samtliga fåglar i sin skog i skogsbruket.
  
- Det är inte praktiskt möjligt och avgränsbart för en skogsägare att alltid veta vilka arter som finns inom ett visst område. Just nu vältras hela ansvaret över på skogsägaren medan regeringen bara står och ser på. Det är inte en rimlig ansvarsfördelning mellan stat och enskilda. Norra Skog anser att skog ska brukas med generell hänsyn där naturvärdena är låga, med förstärkt hänsyn där det behövs och att skog ska bevaras orörd där det är lämpligt, avslutar Ida Nyberg. 


För ytterligare information kontakta:
Ida Nyberg, jurist Norra Skog, ida.nyberg@norra.se, 073-07 89 544

För pressbilder se norraskog.se 


Norra Skog drivs av att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt. Vi ägs utav våra 27 000 medlemmar och verkar för deras bästa, alltid. Genom att erbjuda kunskap och tjänster ökar vi värdet på medlemmarnas skogar- idag och generationer framåt. Tillsammans utvecklar vi värdet av livet och råvaran i norrländska skogar.  

 

Vill du veta mer?

Ida Nyberg

Äganderättsjurist

073-078 95 44