Skogsbränsle

Skogsbränsleuttag är en viktig del av skogsbruket och bidrar till att minska användningen av fossila bränslen. 

Vad är skogsbränsle?

Rester från skogen som blir kvar efter en föryngringsavverkning eller gallring, som grenar och toppar (grot). Enkelt uttryckt är grot de avverkningsrester som lämnas om du bara tar ut stamveden. Vid föryngringsavverkning är det i många fall lämpligt att samla ihop grenar och toppar (grot) eller träddelar som kan användas som bränsle för att producera energi. Norra Skog levererar skogsbränslet framförallt till lokala kraftvärmeverk.
 

Vi hjälper dig med uttag

Kontakta en skogsinspektor nära dig som gör en bedömning om det är en lämplig åtgärd. Därefter görs en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen och avverkningen och grotuttaget kan planeras upp. Arbetet ska ske effektivt och med stor naturhänsyn. Sedan kommer en skördare som tar ned träden och placerar toppar och grenar i högar, varpå en specialbyggd skotare samlar ihop rishögarna och lägger dem vid vägkanten så att allt kan hämtas upp. Groten körs sedan till närmaste värmeverk eller terminal där mottagarna lagrar materialet, flisar eller krossar det, för att sedan elda upp det och producera grön energi. Det blir en vinst för både skogsägaren och miljön.

Boka rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Prislistor

Utöver grundprislistan premierar vi också andra egenskaper hos din skog såsom åtkomst, bärighet och skogsbrukscertifiering. Även medlemmar med Skogägaravtal primeras. Dessutom optimerar vi det ekonomiska värdet ur varje enskilt träd via vår aptering. Utöver allt detta är du som medlem med och delar på vinsten som vi skapar tillsammans.