Vanliga frågor om vinstdelning

Vid föreningsstämman 2022 beslutades om att tillsätta en grupp som skulle utreda hur Norra Skog ska medverka till att det blir ökad lönsamhet för familjeskogsbruk. Styrelsen har lyssnat in gruppens resultat och valt att gå på de faktiska förslagen om att förenkla och förstärka vinstdelningspolicyn.

Datum: 2023-02-23

Intresset är stort kring hur vinstdelningen.  Här kan du läsa svaren på  några av de vanligaste frågorna i ämnet.


 

Förstärkt och förenklad vinstdelning

Vid föreningsstämman 2022 beslutades om att tillsätta en grupp som skulle utreda hur Norra Skog ska medverka till att det blir ökad lönsamhet för familjeskogsbruk. Styrelsen har lyssnat in gruppens resultat och valt att gå på de faktiska förslagen om att förenkla och förstärka vinstdelningspolicyn.

Läs mer om vad det innebär

Vinstdelning

Insatskapital