Vanliga frågor om vinstdelning

Styrelsen har aviserat vinstdelning till Norra Skogs medlemmar på ca en miljard kronor under kommande fem år. Vinstdelningen ger dig som medlem avkastning både på det virke du levererat det senaste året och det insatskapital du bidragit med. Den är också kopplad till medlemmar som gjort virkesleveranser under 2021 eller kommande år. På så sätt fortsätter värdet på det virke som du som medlem säljer till oss att växa år efter år, långt efter att virkeslikviden har betalats ut.

Datum: 2021-11-23

Intresset är stort kring hur vinstdelningen kunnat bli möjlig och vad det innebär för den enskilde medlemmen.  Här kan du läsa svaren på  några av de vanligaste frågorna i ämnet.

Insatskapital

Var kan jag se hur stort mitt nuvarande insatskapital är?
På Mina Sidor som du når antingen via norraskog.se eller vår Norra Skogs App kan du se saldot på dina insatskonton, inbetalade och emitterade.

Vad menas med emitterad insats?

Det kapital som tillförs genom vinstdelning kallas ”Emitterad insats”. När föreningsstämma beslutat om insatsemission hamnar utdelningen på ”insatskonto emitterat”.

Finns det någon övre gräns för hur stort mitt individuella insatskapital får bli?
För emitterade insatser finns ingen gräns. Inbetalade insatser baseras på din insatsskyldighet. Som medlem har du en insatsskyldighet som är 10 % av taxerat skogsbruksvärde, lägst 2 000 kr och högst 80 000 kr. Ordinarie medlem är således inte skyldig att delta med mer än 80 000 kr

Hur beräknas hur mycket insatser som jag ska inbetala vid varje virkesleverans?
Vid försäljning av virke sker ett insatsavdrag som överförs till ditt insatskonto inbetalt. Utan aktivt val gäller insatsavdrag 2%, men du kan höja ditt insatsavdrag till 4%. Detta görs på Mina Sidor. Insatsavdrag får inte under ett räkenskapsår överstiga 20 procent av ordinarie medlems insatsskyldighet.

Har jag möjlighet att betala in extra stora insatser eftersom att det är så bra ränta på insatskapital?
Insättning på insatskonton görs enbart via insatsavdrag när man säljer virke eller via insatsemission.  Det man har möjlighet att själv betala in är summan upp till 2 000 kr för att uppfylla minimiinsatsen. Vill man öka sitt insatskapital kan man köpa emitterade insatser på Norra Skogs handelsplats.

Får medlemmar tillbaka insatsen vid utträde ur föreningen?
Ja, de pengar som finns på insatskontot är låsta så länge man är medlem i föreningen och återbetalas först efter beviljat utträde ur föreningen. Men det kommer vara möjligt att handla med insatserna via en digital handelsplats.

Kan jag överlåta mitt insatskapital till mina barn som jag planerar att överlåta skogsfastigheten till?
Vid utträde kan hela insatskapitalet, inbetalad och emitterad, överföras till en annan medlem, men det är bara den inbetalade insatsen som kan överföras till en annan medlems insatskapital. Den emitterade insatsen beskattas hos innehavaren och överförs därmed till virkeskonto. Så med andra ord, ja, du kan överlåta insatskapitalet till dina barn, men det är endast den inbetalade insatsen som tillförs deras insatskapital. 
 


Vinstdelning

Vilka medlemmar får del av vinstdelningen?
Ordinarie medlemmar och seniora medlemmar får ta del av vinstdelning, men inte familjemedlemmar.

Hur kan jag som medlem maximera min andel av vinsten?
Genom att göra nya virkesaffärer får medlemmar större del av vinstdelningen. Ju större affär, desto större andel. Den nya vinstdelningen gör att virkesaffärer snabbt bygger upp ett betydande kapital. Ju tidigare dessa affärer tecknas desto större blir vinsten tack vare ränta på kapitalet under följande år. En riktigt stor affär på 5000 m3fub bygger cirka 140 000 kronor i nytt kapital som följande år förräntar sig med 7000 kronor årligen om medlemmen inte säljer sina insatser.

Är det avtalad eller redovisad virkesvolym som vinstdelningen grundas på?
Den del av vinstdelningen som är kopplad till nya virkesleveranser baseras på redovisad volym.

När kommer vinstdelningen att göras?
Styrelsen lämnar förslag på vinstdelning vid bokslutssammanträdet och beslut om vinstdelning tar fullmäktige på föreningsstämman i maj/juni varje år. Överföring av vinstdelning till medlemmarna görs därefter i juni. Du som medlem kommer att se din vinstdelningsavisering på Mina Sidor.

Får jag ta del av vinstdelning även om jag går ur föreningen?
Går du ur föreningen under år ett så får du ta del av vinstdelning under år två. Det är saldo på dina konton den 31 december under år ett som gäller när vinstdelning beräknas. OBS! Volymstyrd vinstdelning går endast till dem som är medlemmar när virke levereras till föreningen.
 
Behöver jag betala skatt för min del av vinstdelningen i form av insatsemission?
Som medlem betalar du ingen skatt när insatsemission överförs till insatskontot vid vinstdelning, utan skatt betalas först när emitterat insatskapital betalas ut vid utträde från föreningen eller vid försäljning av emitterat insatskapital. Är insatskapitalet en tillgång i näringsverksamheten så ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Bedrivs ingen näringsverksamhet så ska vinsten redovisas i inkomst av kapital i inkomstdeklarationen. När en avyttring har gjorts måste medlemmen själv komma ihåg att ta upp denna vinst i sin inkomstdeklaration.

Behöver jag betala skatt för den årliga räntan på insatskapitalet?
Ja, ränta på insatskapitalet är skattepliktigt. Erhållen ränta redovisas på årsbeskedet från Norra Skog samt uppgifterna skickas in till skatteverket.


Läs mer om vinstdelningen här.
 

 

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Vi samtalar om vinstdelning

Vår inspektor Sara Amsby träffar skogsägaren Gunnar Frölander i Simsjön och pratar om insatsemission och innebörden av vinstdelningen.