Vägrar registrering av varje fågel

Norra Skog gör principmål av utredningsansvaret.
Av Norra Skogs 27 000 medlemmar har redan ett flertal skogsägare fått punktlistor från Skogsstyrelsen med krav om inventering av fåglar och andra arter. Norra Skog väljer nu att överklaga ett av dessa ärenden till domstol för att få pröva själva principen om att lägga ansvar för kartläggning av bland annat alla fåglar på markägare.

Datum: 2022-03-07

- Vi vägrar acceptera en sådan här rättsutveckling. Skogsstyrelsen har på eget initiativ flyttat över utredningsansvaret på enskilda skogsägare. Helt utan varken ny lagstiftning eller prejudicerande domar ställer Skogsstyrelsen nu extrema utredningskrav på enskilda. Det här är en helt orimlig situation för våra medlemmar, säger Ida Nyberg, jurist Norra Skog.

Rättsosäker tillvaro

Tommy Blomberg, skogsägare i Jämtland, fick i slutet av januari 2022 ett inventeringskrav från Skogsstyrelsen efter att han anmält ett område för föryngringsavverkning. Skogsstyrelsen begär minutiös dokumentation* av tretåig Hackspett, Lavskrika och Spillkråka samt andra fridlysta arter som finns i området. Tommy Blomberg ansåg att inventeringskravet både var orimligt, byråkratiskt och kontaktade Norra Skog för att be om hjälp. 

- Jag tvekar inte att gå in i en rättstvist. För mig handlar det om äganderätten. Jag har kvittot och papper på att detta är min skog och då ska inte Skogsstyrelsen bara kunna knäppa med fingrarna och säga att jag inte kan göra något i den. Äganderätten finns ju i grundlagen och nu bedrivs överförmynderi, säger Tommy Blomberg med eftertryck. 

Skogsstyrelsen menar att kravet som lagts på skogsägare följer miljöbalken även om de använder en helt ny handläggning. Norra Skog anser däremot att handläggningen saknar praxis och tolkats absurt.  

- Självklart finns det många fåglar i Tommys skog, det gör det i alla skogar. Inventeringskravet är därför kontraproduktivt och innebär att Tommy inte kommer få avverka utan bara få en kostnad för inventeringen. Det innebär att Tommy alltså själv krävs på att ta fram ett underlag på ett framtida förbud trots att hans skogsbruk är pågående markanvändning och skyddad i vår grundlag. Hur många skogsägare kommer välja att sköta sin skog framöver om ett sådant hot finns? avslutar Ida Nyberg. 

*Läs de instruktioner som Tommy Blomberg fått från Skogsstyrelsen HÄR.

För ytterligare information kontakta:
Ida Nyberg, jurist Norra Skog, ida.nyberg@norraskog.se, 073-07 89 544
För pressbilder se norraskog.se