Norra Skogs massakliv

Genom bildandet av Norra Skog skapades en skogsägarförening med helt nya muskler. Dels uppstod en starkare finansiell bas och dels fick föreningen en kontroll över så pass stora volymer massaved att vi nu tillsammans kan ta ett kliv in i tillverkningen av pappersmassa.

Datum: 2021-01-01

Ägandet av den norrländska skogsindustrin koncentreras allt mer till ett fåtal stora företag. Sedan trettio år tillbaka har två tredjedelar av alla ägare av sågverk försvunnit. I dag är det bara en handfull företag förutom Norra Skog som står för 90 procent av sågverksproduktionen i vårt verksamhetsområde. Samma situation gäller för massabruken där antalet olika ägare riskerar att nå under en kritisk gräns för vad som är hälsosamt för priskonkurrensen av skogsägarnas virke. Faktum är att vi redan nu befinner oss i en så kallad oligopolmarknad inom den norrländska skogsindustrin, det vill säga en marknad med enbart ett fåtal ägare. Visst finns det på många orter lokalt kvar välskötta mindre sågverk som gör ett riktigt bra jobb. Men faktum kvarstår att totalt sett, när det gäller de stora produktionsvolymerna, så är antalet industriägare väldigt få.

Denna utveckling mot färre men större industriägare har sin naturliga förklaring i att detta har krävts utifrån industriella lönsamhetsskäl och det är viktigt att skogsindustrin tjänar pengar för annars finns ingen betalningsförmåga för virket. Men samtidigt finns det utmaningar när det blir färre och färre ägare av de stora skogsindustrierna i Norrland. För även om det finns många virkesköpande mellanhänder så hjälper detta inte upp virkespriset om alla stora virkesköpande industrier ägs av ett fåtal.

På grund av ovan nämnda strukturomvandling inom skogsindustrin kommer det i framtiden inte att räcka för en skogsägarförening att bara vara en mellanhand i virkesaffärer. Blir antalet industriella köpare av riktigt stora volymer virke alltför få så fungerar det inte längre att åka runt och försöka kränga virke till den som betalar bäst. Föreningen måste därför även konkurrera industriellt för att långsiktigt vara den prisbildare av virke som en skogsägarförening har i uppdrag att vara.

Detta är bakgrunden till att Norra Skog byggt upp en egen sågverksindustri med hög produktivitet. Men föreningen har så här långt inte haft möjlighet att vara en spelare inom den industrigren där huvuddelen av skogens förädlingsvärde sker, massaindustrin. Det finns två anledningar till detta. Dels kostar det enormt mycket kapital att bygga ett modernt massabruk och dessutom måste man ha kontroll över stora vedvolymer.

I och med bildandet av Norra Skog har vi nu överbryggat hindren för oss som skogsägarförening att även bli en spelare inom massaindustrin. Genom vårt nya avtal med Metsä Board träder vi nu in som spelare även inom pappersmassa och jag är helt övertygad om att detta kommer att vara till stor nytta för våra medlemmar och jag tror säkert att ifall vi frågar medlemmarna i vår systerförening Södra Skogsägarna så kan nog de kvittera att deras massabruk varit av god nytta för medlemmarnas avkastning från föreningen. Att Metsä Board är ägd av den stora finska skogsägarföreningen Metsällitto gör naturligtvis inte saken sämre.

Pär Lärkeryd, vd Norra Skog


Tyck till om Pärs ledare maila: skogsmagasinet@norra.se

Ledare publicerad i tidningen Skogsmagasinet nr 4 2020.