Kort distans till skogen, lång distans till plugg

Att jobba och studera på distans har under året blivit en oväntad verklighet för många människor. Men för Cecilia Bergström i Yttersjö är distansarbete ett välbekant arbetssätt.

Text & Foto: Victor Lundberg

Datum: 2021-01-20

Just nu, när coronapandemins första år börjar närma sig sitt slut och dagsljuset minskar dag för dag, är vi fler än någonsin som uppmanas att hålla oss inom hemmets väggar för vår egen och för andras säkerhet. För de allra flesta har året inneburit radikala omställningar i arbetsliv och privatliv, framför allt i hur vi förhåller oss till avstånd människor emellan. Men det har också inneburit att vi hittar nya sätt att hålla kontakt och samarbeta.

» Hur är vädret i Stockholm? frågar Cecilia Bergström medan hon från sitt skrivbord blickar ut mot förmiddagssolen och den spegelblanka Bjännsjön, som den här dagen täckts av ett millimetertunt lager is.
» Vet inte, jag har knappt tittat ut genom fönstret i dag, svarar en kurskamrat över Skype med en märkbart trött stämma.

Igenkännande skratt hörs genom högtalarna. Det är snart dags för lunch för studiekamraterna, varav en befinner sig i Stockholm, en i Mora, en i Örnsköldsvik och Cecilia i Yttersjö som ligger 15 kilometer väster om Umeå. Tillsammans är de mitt uppe i ett grupp­arbete som är en del av deras utbildning till internationell handelslogistiker, en utbildning som de slutfört efter nästkommande vårtermin om allt går bra. Trots distansen tycker Cecilia att samarbetet fungerat bra så här långt.

Lunch med bekant utsikt

Dagens lunch börjar, precis som de flesta andra luncher Cecilia haft den senaste tiden, med att hon förflyttar sig från hemmakontoret som hon gjort i ordning på vindsvåningen till köket en trappa ner. 

» Det här var tidigare farmors hus, berättar hon. Vi brukar kalla det för Lillgårn’.

Nere i köket blandas nyare och äldre inredning, på ett väggskåp är ”1877” målat, och genom köksfönstret syns tvärs över gårdsplanen ett större falurött hus med vita knutar där Cecilias mamma Marita bor.

» Det är skönt att ha henne nära, konstaterar Cecilia när hon går ut på uppfarten för att ta lite luft.
 
Cecilia är uppväxt på gården och i den omgivande skogen som hon nu ärvt av sin pappa David Bergström som gick bort 2016. Fastigheten har funnits i släkten i tre generationer. David var så kallad ”trottoarbonde”, och hade ett förvärvsarbete på en järnhandel i Umeå utöver skogsfastigheterna och ett mindre antal boskap. 

» Han började i princip med två tomma händer. Ungtjurar i lagården och två grisar. Och hur han fick tiden att räcka till, det kan man fundera på i dag. Men han gav aldrig upp. Man ser att skogen mår väldigt bra, och det är ju för att han har tagit hand om den.


Nära till skogen igen

Under uppväxten följde Cecilia ibland pappa David ut i skogen när det var dags för röjning och andra åtgärder, och hon lärde sig efter hand hur skogsbruk fungerar och hur skogen kan tas omhand.

» Det känns som att det har blivit ett arv i att ta hand om skogen, jag ser det verkligen som en förmån, menar Cecilia. I fjol gjorde vi en avverkning och en gallring, det blev väldigt bra.

Närheten till skogen är en stor anledning till att Cecilia valde att flytta tillbaka till sitt släkthem, och  under arbetsdagens pauser brukar hon ofta ta en promenad bland träden.

» Det är en förmån att bo nära skog, jag har varit en utetjej sen jag var barn. För mig är det avkoppling, jag kan skingra tankarna i skogen under stressiga dagar och det ger mycket. Jag brukar vistas mycket i skogen med hund, jag hade en boxer tidigare. Men nu var det ett år sedan han gick bort. Många säger ”ska du inte skaffa dig en ny hund”, men just nu är det mycket med heltidsstudier, konstaterar hon.

När avståndet är långt är närhet i andra former – till exempel via internet – viktigare än någonsin för att hålla humöret uppe.

Skogsföretagare på distans

Om Cecilias framtida karriär leder henne till att flytta till annan ort vet hon inte, men hon vill ändå vara så nära sin skog som det går. Även om det skulle vara på distans.

» Jag är en ganska hemmakär person, så sälja skogen kommer jag aldrig att göra även om jag flyttar. Troligtvis kommer jag inte att göra det, men om jag skulle pröva mina vingar så kommer den få finnas kvar och jag ska fortsätta förvalta skogen. De digitala verktyg som finns för skogsägare har ju utvecklats något enormt, och man kan hålla bra koll på ett helt annat sätt än förr. Om jag sitter i Stockholm eller om jag finns här så kan jag ändå skapa mig en bra uppfattning över nätet. 

Cecilias berättar att även hennes pappa hade ett väldigt nära och hjärtligt förhållande till sin skog, men att intresset för tekniska lösningar var av mindre intresse.

» Jag tror inte att han hade tid, han hade så många järn i elden. Men så hade han alla detaljer om skogen i huvudet, alla linjer och hur allt var uppbyggt. 

Novembersolen värmer "Lillgårn’" under Cecilias lunchpromenad.

Flexibilitet i tid och rum

I perioder har inte bara studier utan även arbete på distans varit vardag för Cecilia. Under personalutbildningen som hon läste genom distansstudier i Stockholm fram till 2003 bodde hon i Yttersjö. Som projektarbete skrev hon uppsatsen ”Flexibilitet i tid och rum – framtidens redskap för HR” där hon lyfte ett antal positiva aspekter av begreppet distansarbete. I en sammanfattning konstaterar hon att: 
”En god livsmiljö värdesätts allt mer. Distansarbete kan ge nya möjligheter att kombinera arbete, fritid och vila. Arbetslivet måste utformas så att arbetet blir varierande, stimulerande och utvecklande. Flexibla arbetsorganisationer ger ökad produktivitet, effektivitet och lönsamhet samtidigt som arbetsmiljön blir bättre.” Idén till uppsatsen föddes utifrån frågan om alla verkligen måste åka in till städer och samhällen för att jobba?

» Även i ett framtida jobb har jag en tanke om att arbeta på distans, jag tror på det. Både ur miljösynpunkt och för att det är en kostnadsfråga både för mig och arbetsgivaren. Och till exempel i och med att det byggs ut bredband i byar så ökar möjligheterna för fler, menar Cecilia.


 

Cecilias checklista för att arbeta hemifrån.

Bra hemmakontor – skapa en så bra arbetsplats som ditt hem tillåter.

Skapa rutiner – strukturera arbetsdagen och sätt upp ett schema för dig själv.

Ta pauser och rör på dig – se till att få frisk luft, ta gärna promenader i skogen.

Ha regelbunden kontakt med kollegor via telefon eller över internet.