Skogsägaravtal

Med vårt Skogsägaravtal får du trygg vägledning och professionella råd i skogsägarlivets alla faser. Vi ger dig en full överblick och ser till att din skog förvaltas, sköts och utvecklas som du vill, mot dina mål.

Man och kvinna går genom skogen.

Fördelar med Skogsägaravtalet 

Skogsägaravtalet är en av våra vanligaste tjänster för dig som drivs av ett aktivt skogsägande som är tryggt, enkelt och förutsägbart – skogen ska skötas och utvecklas mot ditt uppsatta mål. Vi har skapat avtalet för att skapa ett långsiktigt lönsamt och värdefullt skogsföretagande. Vi vill optimera dina intäkter med hjälp av värdeskapande skogsskötsel, vilket innebär att vi tillsammans utför rätt åtgärd i rätt tid utifrån skogens förutsättningar.

Skogsägaravtalet sträcker sig över tre år i taget och vi föreslår och tar fram skogsvårds-, gallrings- och avverkningsplaner utifrån dina samlade behov.

Med dina behov i fokus navigerar vi mot ditt önskade mål som skogsägare och företagare. Vi ska vara värdeskapande för dig i alla lägen. 

Detta ingår 

 • Årlig uppdatering och tillväxtberäkning av din Skogsägarplan
 • Löpande uppdateringar av utförda åtgärder i planen.
 • Uppdatering av planen med dina egna utförda åtgärder.
 • Skogsägarpremie som ger dig mer betalt för ditt virke. 
 • 5 procent rabatt på alla ungskogsröjning
 • Årligt möte med din lokala skogsinspektor. 
 • Förmånligt erbjudande på digital deklaration via Skogsbyrån
 • På Mina sidor får du en detaljerad skoglig och ekonomisk översikt. 
 • Kostnadsfria utbildningar inom skogsskötsel och hållbarhet via Norra Skogs kunskapsportal.

Förutsättningar

 • För att skriva Skogsägaravtal med Norra Skog krävs att du är medlem i föreningen.
 • Du har en ny plan som du kan ta med dig in i avtalet eller så beställer du en ny/reviderad Skogsägarplan i samband med att avtalet tecknas.

Pris och avtalsform

Årlig serviceavgift: 800 kronor + 6 kronor per ansluten hektar produktiv skogsmark. Skogsägaravtalet tecknas tillsvidare med treåriga avtalsperioder. 

Läs mer om Skogsägaravtalet

 

 

Beställ tjänst

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.