Markberedning

Markberedning ger din nya generation skog den bästa starten, samtidigt som den skapar förutsättningar för att varje skogsplanta ska överleva, växa bra och binda ny kol.

Fördelar för din nya skog  

Genom att markbereda skapas växtkraft samtidigt som plantorna får ökad tillgång till värme, näring, ljus och rätt mängd vatten. Det ger även ett visst skydd mot skadeinsekter, exempelvis snytbaggar, för plantorna eftersom markens kemiska egenskaper förändras och för att markberedningen bryter upp skadedjurens övervintringsplatser och minskar deras överlevnadschanser.

Markberedning skapar bra växtmiljö  

För att dina nya plantor ska trivas så bra som möjligt och få en god tillväxt, behövs ofta någon form av förberedande åtgärder som skapar bra växtpunkter för de nya träden. Ungefär på samma sätt som att trädgårdslandet behöver förberedas innan man sår. Men i skogen är det förstås mer komplicerat med större ytor och varierande terräng. Att förbereda marken inför föryngringen kallas markberedning. Oavsett om du väljer naturlig föryngring med kvarlämnade fröträd eller plantering, så behövs i de flesta fall någon form av markberedning. Det finns flera olika metoder och varianter, så det är alltid en god idé att rådgöra med din skogsinspektor först – han eller hon har erfarenhet och vana att bedöma vad som är bäst vid olika typer av markförhållanden och trädslag. Norra Skog samarbetar med certifierade och erfarna entreprenörer som är experter att optimera varje växtpunkt för din nästa generation skog.  

Olika metoder av markberedning 

De vanligaste metoderna är harvning och högläggning. Harven tar fram mineraljorden och skapar en sträng av omvänd mossa och vegetation (kallas tilta). Högläggning innebär att man vänder på jord och skapar högar med en inbyggd kompost av växtmaterial med jord ovanpå.  

En enkel tumregel är harv på torra och friska marker där man vill plantera tall, medan högläggning fungerar på fuktigare områden där man vill satsa på gran. Men som sagt, det finns många parametrar som spelar in. Det är alltid bäst att fråga en sakkunnig person. En väl utförd markberedning ska ge över 2 000 planteringspunkter per hektar. Markberedningen ger också ett visst skydd mot angrepp från insekten snytbagge. Insekten kan döda många plantor genom att gnaga av barken och därmed ta bort näringstransporten i plantan. I och med en snabb start och bra tillväxt hos skogsplantan så startar kolbindningen.

Kostnad för markberedning

Kostnaden för att utföra tjänsten varierar bland annat beroende på omfattning och tillgänglighet. För prisberäkning, kontakta din närmsta skogliga rådgivare eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Boka rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.