Plantor och plantering

Plantering med förädlade plantor är det vanligaste och snabbaste sättet att få nya träd att växa. Med plantering kan du från starten styra hur din framtida skog ska se ut.

Fördelar för din nya skog 

Plantor som är förädlade är specialiserade och har goda egenskaper som ger högre tillväxt och bättre kvalitet i din framtida skog jämfört med naturlig föryngring. Du kan anpassa vilket trädslag som är bäst för just din mark. Du får en säkrare och snabbare start av din nya skog, vilket också ökar den framtida avkastningen. 

Plantering ger snabb start på ny skog

Tillväxten av förädlade plantor är upp till 30 procent högre än de ursprungliga träden, plus att känsligheten för sjukdomar blir mindre. Den senaste forskningen och utvecklingen av plantodling tar också hänsyn till möjliga klimatförändringar i olika regioner, alltså var respektive planttyp passar bäst. 

I norra Sverige används nästan uteslutande så kallade täckrotsplantor vid plantering. Då levereras plantan med en torvklump runt rötterna. Ett speciellt rör, kallat plantrör, används för att skapa ett hål och sedan förs plantan ned i jorden. Den som planterar ska sedan trycka till jorden runt plantan med foten. Argrow är en liten mineralkick som vi också ger i samband med planteringen, allt för att öka tillväxt och överlevnad. På senare tid har det också utvecklats plantmaskiner, som både markbereder och planterar i samma moment, men än så länge är det dyrare än manuell plantering.

Vi hjälper dig med plantering

Du väljer själv om du vill ha hjälp av Norra Skog eller om du vill göra det helt själv. Norra Skog samarbetar med certifierade och erfarna entreprenörer som är experter på att optimera varje planteringspunkt för din nästa generation skog. Att plantera en förädlad planta i en bra markberedningspunkt ger alltså en snabbare start i den nya skogen. Det är viktigt inte minst för att plant- och ungskog ofta kan utsättas för skador och sjukdomar. Det kan skilja tio år i ”älgfarlig” höjd för tallar om man valt markberedning och plantering i stället för naturlig föryngring med frötallar.   

Plantera – var, när, hur? 

Plantering utförs på avverkade och markberedda ytor. För att utföra planteringen rekommenderar vi att det går en barmarkssäsong mellan avverkning och markberedning. Markberedningen blir nämligen bättre om den fått sätta sig lite innan man planterar. Risken för snytbaggeangrepp minskar också. Plantering kan göras under hela barmarkssäsongen, från att tjälen släpper till slutet av september. Många som planterar själva väljer månaderna maj–juni. Då får plantorna god tid att utveckla rötter och anpassa sig till den nya tillvaron. Det är viktigt att undvika plantering under den torraste sommarperioden. Torka är den vanligaste dödsorsaken för plantor.  

Kostnad för plantor och plantering av skog

För beställning och rådgivning kring val av plantor och plantering av skog, kontakta din närmsta skogliga rådgivare eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Plantera själv

För att plantor av gran eller tall ska kunna levereras till sommaren måste de beställas senast den sista mars, men gärna tidigare. Lärk, björk eller stora plantor måste beställas senast ett år innan plantering för att hinna drivas upp för levereras till planteringen. Fyll i formuläret nedan eller kontakta din skogsinspektor för att beställa plantor för plantering.

Under sommaren har Norra Skog vanligen tre bestämda utlämningstillfällen, två på försommaren och ett på hösten. När dina plantor levereras och till vilken plats kommer meddelas dig, via brev på våren och SMS utlämningsveckan när plantorna är redo att hämtas. Har du frågor kan du alltid vända dig till din skogsinspektor.

Boka rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.