Gallring

Vid gallring avverkas en del av träden så de träd som står kvar kan utvecklas och bli ännu värdefullare. Gallring ökar värdet av din framtida skog. 

Lastad skotare.

Gallring ökar värdet av din framtida skog   

Gallring innebär att ta bort vissa träd för att ge utrymme åt andra att växa. Det främjar hälsan hos kvarvarande träd genom att konkurrensen om vatten, ljus och näringsämnen minskar. De träd som har den bästa kvaliteten prioriteras. Du får också en mer tilltalande och trevligare skog att vistas i. Eftersom en del av träden också tas tillvara kan det ge en intäkt, särskilt om du röjt din skog tidigare. Gallring är den första åtgärden då virke plockas ut från det nya beståndet.  

 

Fördelar när du gallrar  

Ökar tillväxthastigheten för återstående träd:

Genom att gallra bort överflödiga träd kan de återstående träden växa snabbare och få tillgång till mer resurser, vilket kan leda till ökad virkestillväxt. 

Ökar ekonomiska fördelar:

Genom att gallra skogen kan skogsägaren få en inkomst genom försäljning av gallrat virke. Dessutom kan det leda till en högre slutlig avkastning vid föryngringsavverkningen, eftersom de kvarvarande träden har fått möjlighet att växa sig större och bli mer värdefulla. 

Skapar möjligheter för skogsbruk och rekreation:

Gallring kan göra skogen mer tillgänglig för skogsbruk och rekreation genom att stigar skapas, utsiktsplatser öppnas upp och tillgängligheten till vissa områden förbättras. 

Förbättrar skogsekosystemet:

Gallring kan bidra till att öka biologisk mångfald genom att skapa en mer varierad miljö för växter och djur. Det kan gynna arter som trivs i olika miljöförhållanden och därmed öka den totala ekosystemstabiliteten. 

Förhindrar skadedjur och sjukdomar:

Genom att gallra bort sjuka eller angripna träd kan spridningen av skadedjur och sjukdomar minskas, vilket kan bidra till att bevara skogens övergripande hälsa. 
 

Hur går det till? 

Optimal tid för den första gallringen är när träden nått 11–13 meters höjd. Då kommer de flesta träd att ha en relativt stor grönkrona och det är möjligt att spara de trädindivider som bedöms ha de bästa egenskaperna. Vid gallring används avverkningsmaskiner (skördare och skotare). För att maskinerna ska kunna ta sig fram behöver de ta upp små vägar (sickvägar) där maskinerna kan transportera ut virket till avläggningsplatser vid större skogsbilvägar. Skördaren kapar ned träden och skotaren transporterar ut dem från skogen.  

Hur många stickvägar som behövs varierar efter förutsättningarna. Via stickvägarna kan skördaren nå träd som står mellan vägarna och gallra fram beståndet som ska stå kvar. Mindre skördare kan ibland köra ett stråk mellan stickvägarna och lägga virke ut mot stickvägen där skotaren går. På det sättet kan avståndet mellan stickvägarna ökas och det blir en jämnare gallringseffekt.  

 

Gallra själv eller leja bort?  

Mindre gallringar kan vara lämpliga att göra själv om du har tillgång till motorsåg och något att transportera virket med. Bestånd med många lövträd är lämpliga för vedhuggning. Mycket viktigt är förstås att du har kunskap och rätt skyddsutrustning.

Vissa som vill gallra mer på egen hand skaffar mindre traktorprocessorer eller skördare. För många är ett bra alternativ att själva underväxtröja och att sedan anlita oss på Norra Skog för gallringen.

Om du utför vissa gallringar på egen hand och anlitar entreprenör för andra är det, precis som med röjning, en bra taktik att själv arbeta med bestånd som ligger nära bostaden. Större och mer avlägsna bestånd kan vi såklart hjälpa dig med. 

Beställ affärsförslag

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Prislistor

Utöver grundprislistan premierar vi också andra egenskaper hos din skog såsom åtkomst, bärighet och skogsbrukscertifiering. Även medlemmar med Skogägaravtal primeras. Dessutom optimerar vi det ekonomiska värdet ur varje enskilt träd via vår aptering. Utöver allt detta är du som medlem med och delar på vinsten som vi skapar tillsammans.

Olika typer av sortiment

Norra Skog hanterar timmer, massaved, stolpar, cellolusaflis och skogsbränsle inklusive biprodukter från industrin. 

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.