Ljunganstiftelsen

Norra Skog och Ljunganstiftelsens samarbete
Av de 1 700 000 kronor som Norrskog avsatt till Ljunganstiftelsen finns det cirka 1 300 000
kronor kvar av. Det är medel som skall användas för att stötta medarbetare som leder till framtida jobb. Fram till utgången 2022 är dessa medel öronmärkta för fd. medarbetare på Östavalls sågverk. Därefter tillfaller resterande medel Ljunganstiftelsen och kan sökas av
vem som helst för att etablera och utveckla företag i Ånge kommun.

För vem?
Medel kan sökas av de medarbetare som blivit uppsagd från Östavall sågverk februari 2020. Även om du har, eller har haft, annat jobb är du fortfarande berättigad att ansöka.

Första steget
Ta först kontakt med arbetsförmedlingen, och även TSL (jobbcoach) om du är berättigad till TSL-stöd, för att se vilken kostnad dom kan ta för din valda insats som du vill göra. Därefter söker du till Ljunganstiftelsen.

Vad kan man söka för?
• Till utbildningskostnader som exempel bidrag till litteratur, resekostnader eller annat.
   Är möjligt att få stöd för hela utbildningskostnaden eller delar av den.
• Kostnader vid start och utveckling av näringsverksamhet.
• Övriga ansökningar som underlättar eller möjliggör till ett nytt arbete.
• Stöd till B-körkort, truck-/hjullastarkort, resekostnader i samband med utbildning
   och jobbsökande.

Hur söker man bidrag från Ljunganstiftelsen?
• Blanketten kan du få av din jobbcoach, personalavdelningen@norrskog.se eller av mig
• Du fyller i ansökan och skickar underlaget till personalavdelningen i Kramfors via e-post
   eller post. Postadress finns på ansökningsunderlaget
• Du kan ta hjälp av din jobbcoach eller av mig att göra ansökan.
• Du kan söka flera gånger

Vem tar beslut?
Beslutsgrupp består idag av:
• En representant från Ånge kommun – Mats Gustafsson
• En representant från Ljunganstiftelsen – Sten-Ove Danielsson
• En representant från Arbetsförmedlingen – Lena Cantzler
• Två representanter från GS – Bert Nilsson och Mikael Larsson
• En representant från Unionen – Anders Jansson
• Två representanter från Norra Skog - Fredrik Persson och Eva Johansson

När får du besked?
Målet är att du ska få beslut på din ansökan inom 6 veckor.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Persson   
fredrik.persson@norrskog.se   
010-150 26 50