Vägskötsel

Att sköta sin skogsbilväg är en lika viktig investering i fastigheten som skogsvård. Om du fortlöpande sköter din väg så ökar livslängden, tillgängligheten bibehålls och dessutom minskar du risken för kostsamma upprustningsåtgärder längre fram.

Skogsbilväg.

Med vår tjänst Vägskötsel kan vi hjälpa till med allt ifrån planering, budgetering och fakturering till utförandet av de flesta typerna av vägunderhåll. Omfattningen av vårt engagemang varierar från enskilda underhållsåtgärder till att vi sköter vägen i sin helhet. 

Exempel på vad som kan ingå: 

  • Inventering av vägens status.
  • Vägbudget.
  • Vägskötselplan.
  • Arbetsledning.
  • Arbetsmiljö och säkerhet.
  • Myndighetskontakter och nödvändiga tillståndsansökningar.
  • Fakturering (utfört arbete faktureras och fördelas enligt vägens andelstal).
  • Årlig avstämning med vägens företrädare.

Kostnad för vägskötsel

Priset varierar beroende på uppdragets omfattning. Kontakta oss för att få en prisidé.

Beställ affärsförslag

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.